Ulusal & Uluslararası Etkinlikler

Ana sayfa

NATO 2030 at Brussels Forum

We are happy to announce that ΝΑΤΟ has chosen the International Relations Council of Turkey as the organization’s official "Ambassador" in Turkey for the "NATO 2030 at Brussels" Forum event.

The Riga Conference / 12-13 Kasım 2020

2006 yılından beri Atlantik'in iki tarafındaki politikacıları, akademisyenleri ve iş dünyası liderlerini ortaya çıkan küresel sorunları ve ortak zorlukları konuşmak üzere bir araya getiren Riga Konferansı bu sene 12-13 Kasım 2020’de çevrimiçi olarak düzenleniyor. Çevrimiçi olarak düzenlenecek Riga Konferansına kayıt yaptırmak için lütfen tıklayınız.

The Riga Conference / 11-12 Ekim 2019

2006 yılından beri Atlantik'in iki tarafındaki politikacıları, akademisyenleri ve iş dünyası liderlerini ortaya çıkan küresel sorunları ve ortak zorlukları konuşmak üzere bir araya getiren Riga Konferansı bu sene 11-12 Ekim 2019'da Riga'nın Litvanya Ulusal kütüphanesi'nde düzenleniyor.

2019 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği'nin de katkıda bulunduğu 2019 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, 18-23 Haziran 2019 tarihlerinde Ukrayna'nın Odesa kentinde düzenlendi.

100. Yılında Uluslararası İlişkiler Öğretisi Çalıştayı

İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi, Tarih Vakfı ve Uluslararası İlişkiler Konseyi işbirliğiyle “100. Yılında Uluslararası İlişkiler Öğretisi Çalıştayı” 24 Mayıs 2019 tarihinde düzenlendi. Etkinlikte "Tarihi Arka Plan ve Disiplinin Doğuşu", "Soğuk Savaş ve Realizm", "Yeni Gerçekler, Yeni Fikirler ve Yeni Teoriler" ve "21.yy'da Uluslararası İlişkiler" başlıklı oturumlar yapıldı.

A Debate on Regional Order in The Levant

A Debate on Regional Order in The Levant Çalıştayı UİK, Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi ve Kondrad Adenauer Stiftung işbirliğiyle 25 Nisan 2019'da Kadir Has Üniversitesi Galata Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Uluslararası İlişkiler Konseyi ISA Panelleri ve Resepsiyonu

Uluslararası İlişkiler Konseyi, “ortak kuruluş”olduğu International Studies Association ISA’nın bu yıl 27-30 Mart tarihleri arasında Kanada’nın Toronto şehrinde gerçekleştireceği altmışıncı yıllık kongresinde iki panele ev sahipliği yapacak.

Dış Politika Konferans Serisi-II: İran ve Ortadoğu Politikaları

Dış Politika Konferansları’nın ikincisi 26 Şubat 2019 Salı günü saat 16.00’da Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü Galata Salonu’nda Doç. Dr. Salih Bıçakcı’nın moderatörlüğünde, Brooking Institute’den Ali Fethollah-Nejad’ın katılımıyla İran ve Ortadoğu Politikaları konusu ile gerçekleştirildi.

UİK, Türk-Yunan Forumu Türkiye Koordinatörlüğünü üstlendi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, sorunlu konuların resmi temaslar dışında, her iki ülkede etkinliği olan bireyler arasında görüşülerek, olası çözüm önerilerinin iki ülke yönetimlerine iletilmesi ve iki ülke ilişkilerinde sorunlar yaşandığı ve resmi düzeyde temasların zayıfladığı dönemlerde ilişkileri sürdürmek amaçlarıyla 1998’de oluşturulan Türk-Yunan Forumu’nun Türkiye Koordinatörlüğü’nü Mayıs 2018’den itibaren Uluslararası İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın üstlendi.

Dış Politika Konferans Serisi-I: Rise of Extreme Right and Foreign Policy

Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Derneği, İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü işbirliğinde "Dış Politika Konferans Serisi"ni hayata geçiriyor.

Kavram Avcıları: Yeni Başlayanlar için Video Serisi

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi (Center for Turkish Studies | CTRS) ve Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Derneği, NATO Kamu Diplomasisi Birimi katkıalrıyla Uluslararası İlişkiler ve güvenlik alanındaki temel kavramlara dair bilgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla "Kavram Avcıları: Yeni Başlayanlar için Video Serisi" başlıklı bir projeyi hayata geçirmiştir.

Atlantik İttifakı ve Türkiye: Gelecekten Beklentiler

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), NATO-Türkiye ilişkilerinin mevcut durumu ve evrimini araştırmayı amaçlayan, “Atlantik İttifakı ve Türkiye: Gelecekten Beklentiler” başlıklı yeni bir girişim başlatmıştır.

Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, Odessa

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (Center for International and European Studies - CIES) tarafından 13-18 Haziran 2017 tarihleri arasında Odessa’da düzenlenecek 7. Uluslararası Komşuluk Sempozyumu'nun ortakları arasında yer alıyor. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen sempozyum için bu yılın teması, “Doğu Komşuları ve Akdeniz’de Değişim Yaratıcıları” olacak.

Kadir Has Üniversitesi 1. Uluslararası İlişkiler Konferansı

Kadir Has Üniversitesi Birinci Uluslararası İlişkiler Konferansı, 22-23 Ekim 2015 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi'nin düzenleyici ortakları arasında yer aldığı konferansın teması “Viyana Kongresi’nin Ardından İki Yüzyıl: Uluslararası İlişkilerin Bir Disiplin Olarak Konumu ve Alternatif Dünya Görüşleri” olacaktır.

Beşinci Uluslararası Komşuluk Sempozyumu

Uluslararası İlişkiker Konseyi Derneği, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (Center for International and European Studies - CIES) tarafından 23-28 Haziran 2015 tarihleri arasında Heybeliada’da düzenlenen 5. Uluslararası Komşuluk Sempozyumu'nun ortakları arasında yer aldı. Her yıl farklı bir tema çerçevesinde gerçekleştirilen sempozyumun bu yılki teması, “Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz’de Liderlik ve Değişim” oldu.

The Future of Liberal Order and American Leadership

Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) ve Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi işbirliğiyle, 22 Haziran 2015'te Princeton Üniversitesi’nden Prof. Dr. John Ikenberry’nin misafir konuşmacı olduğu “The Future of Liberal International Order and American Leadership” başlıklı bir seminer düzenlendi. Prof. Dr. Mitat Çelikpala moderatörlüğünde Kadir Has Üniversitesi evsahipliğinde düzenlenen etkinlikte John Ikenberry ve Michael Doyle'nin editörlüğünü yaptığı ve Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi tarafından Türkçe'ye çevrilen "Uluslararası İlişkiler Teorisinde Yeni Düşünce" (New Thinking in International Relations Theory) kitabının da tanıtımı yapıldı.

Threats at NATO’s South Eastern Flank

Atlantik Konseyi Derneği ve YATATÜRK tarafından 11-13 Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen “Genç Bakanlar Kurulu Toplantısı” bünyesinde Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK) ve Kadir Has Üniversitesi’nin de destekleriyle “Threats at NATO’s South Eastern Flank” başlıklı bir oturum düzenlendi.

Sivil Toplum Kuruluşları Liderleri için Stratejik Yönetim

Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Sivil Toplum Kuruluşları Liderleri için Stratejik Yönetim” başlıklı eğitim programı 10-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi'nde gerçekleşti. Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği'nin düzenleyici ortak olarak yer aldığı beş günlük eğitim programı kar amacı gütmeyen hükümetdışı kuruluş yöneticilerine, örgütlerinin liderliğini güçlendirme, uzun soluklu ve sağlam ortaklıklar kurma gibi konularda gerekli perspektif ve yöntemleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Türkiye'nin Dış Politika Rolleri: Liderler, Seçkinler ve Kamuoyu

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK), 15 Ekim 2014'de 11:00-12:30 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Özdamar’ın ana konuşmacı olacağı “Türkiye’nin Dış Politika Rolleri: Liderler, Seçkinler ve Kamuoyu” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyecektir. Toplantıda Doç. Dr. Özgür Özdamar tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen (Proje Kodu: 122K163) aynı başlıklı araştırma projesinin çıktılarının paylaşılmasının ardından açık bir tartışma/sohbet gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Dördüncü Uluslararası Komşuluk Sempozyumu

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi'nin 2010 yılından bu yana her yıl düzenlediği Uluslararası Komşuluk Sempozyumu'nun dördüncüsü 24-29 Haziran 2014 tarihlerinde Heybeliada'da düzenlendi. Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği'nin de düzenleyici ortakları arasında yer aldığı Sempozyum'un bu yılki teması, “Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz’de Siyasal ve Sosyal Değişimin Zorluklarını Anlamak” oldu.

Avrupa'nın Geleceği ve Türkiye

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde 22-25 Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, aşırı sağ ve AB karşıtı partilerin oylarını yükseltmeleri, özellikle İngiltere gibi ülkelerin Birlik içindeki konumu, Birliğin geleceği ve aday ülkelerle ilişkiler gibi konuları yeniden tartışmaya açtı. AP'nin yeni yapısı ve Birliğin geleceğine ilişkin yürütülen bu tartışmalar kuşkusuz Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Uzun süredir akamete uğramış bulunan adaylık sürecinin AP seçimlerinden sonra nasıl bir seyir izleyeceği ise merak konusu.

Üçüncü Uluslararası Komşuluk Sempozyumu

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği'nin düzenleyici ortakları arasında yer aldığı "Uluslararası Komşuluk Sempozyumu" 25-30 Haziran 2013 tarihleri arasında Heybeliada’da gerçekleştirildi. Bu yılın teması, “Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz – Güvenlik, Demokrasi ve İş Dünyası” oldu.

Black Sea Young Reformers toplantısı 27-30 Mayıs 2013’te İstanbul’da…

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği’nin yürütücüleri arasında bulunduğu Karadeniz Genç Reformcuları (Black Sea Young Reformers) projesinin 2013 yılı ilk toplantısı 27-30 Mayıs 2013 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. “Ideas Without Borders: The Black Sea in Retrospect and Future Prospects” temasıyla düzenlenecek etkinliğe, 9 farklı Karadeniz ülkesinden 21 genç reformcu katılacak. Etkinlik boyunca düzenlenecek seminer ve çalıştaylar çerçevesinde, Karadeniz’de güvenlik, enerji ve demokratikleşme gibi konuların yanı sıra bölge ülkelerini ilgilen güncel meseleler ve müşterek çözüm stratejileri tartışılacak. Bursiyerler, programın ardından sunacakları proje taslaklarını bölgedeki ortakları ile uygulamaya başlayacaklar.

Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe kitabının lansmanı KHAS'ta yapıldı

Güvenlik kavramı kimi hallerde insanların korkusuzca yaşayabilmelerini içeren pozitif bir çağrışım, kimi zaman da otorite sahiplerinin güvenlik çağrısıyla olağanüstü önlemleri almayı meşrulaştırmaya çalıştığı halleri yansıtan negatif bir algıdır. Güvenlik kavramı ve Güvenlik Çalışmaları dünyada bu şekilde giderek gelişir ve olgunlaşırken, Türkiye’de akademik alanda uzun yıllar yeterince ilgi görmemiştir. “Güvenlik Çalışmaları” disiplini ise, bu bağlamda, devlet ötesinde bireyden uluslararası sisteme kadar farklı aktörlerin çok çeşitli sorunlarını içeren geniş bir gündem çerçevesinde tartışmalar yürüten ve kendine ait farklı metodolojileri bulunan “olgun” bir alana dönüşmeye başlamıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi Diplomat Okulu'ndan UİK üyelerine özel burs imkanı...

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu tarafından, 3 Kasım-8 Aralık 2012 tarihleri arasında dördüncüsü gerçekleştirilecek olan "Diplomat Okulu Sertifika Programı" kapsamında Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği üyelerine özel burs imkanı sağlanacak.

Karadeniz Bölgesinde Yeni Güvenlik Sorunları: İşbirliğine Yönelik Bir Gündem

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği'nin de ortakları arasında bulunduğu “Karadeniz Bölgesinde Yeni Güvenlik Sorunları: İşbirliğine Yönelik Bir Gündem” başlıklı uluslararası konferans 28-30 Mayıs 2012 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Konferansın diğer ortakları arasında Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes - Regional Stability in the Greater Black Sea Area Working Group ve Harvard University Black Sea Security Program yer aldı.

UİK, “The Black Sea Young Reformers Fellowship” programının yeni ortakları arasında

Münih Üniversitesi Center for Applied Policy Research (C.A.P), Robert Bosch Stiftung ve Black Sea Trust of the German Marshall Fund of the United States ortaklığında 2010 yılından itibaren yürütülen Black Sea Young Reformers Fellowship (BSYRF) projesinin uluslararası ortakları arasına 2012 yılından itibaren Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği ve Kadir Has Üniversitesi de eklendi.

Call for papers: ISA Annual Convention

As a cooperating institution, the International Relations Council of Turkey (IRCT - Uluslararasi Iliskiler Konseyi Dernegi) was allocated a panel by the Organizing Committee for the ISA (International Studies Association) Annual Convention in San Francisco, 3-6 April 2013.

21. Yüzyılda Avrasya Güvenliği ve NATO

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından düzenlenen Anatolia konferans serisinin beşinci ayağı 7 Mayıs’ta Sakarya Üniversitesi oldu “21. Yüzyılda Avrasya Güvenliği ve NATO” temasıyla düzenlenen konferansın ortakları arasında NATO Kamu Diplomasi Birimi, Kadir Has Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi yer aldı.

"Yunanistan’daki Siyasi ve Ekonomik Krizi Anlamak" Toplantısı

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi, Bilgi Üniversitesi Türkiye Yunanistan Çalışmaları Birimi ve Uluslararası İlişkiler Konseyi işbirliğinde, 30 Kasım 2011 Çarşamba günü 14.00-16.00 saatleri arasında “Yunanistan’daki Siyasi ve Ekonomik Krizi Anlamak” konulu bir açık oturum düzenlenecektir.

UİK, 13. Uluslararası Güvenlik Konferansı ortakları arasında yer aldı

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, 14-15 Ekim 2011 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi’nde yapılacak olan 13. Uluslararası Güvenlik Konferansı’nın ortakları arasında yer aldı. Arı Hareketi, Friedrich Naumann Vakfı, NATO Kamu Diplomasi Birimi, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi işbirliğinde düzenlenen konferansın bu yılki teması “21 Yüzyılda Türkiye’nin Güvenliği: Yerleşik Yapılar, Yeni Fırsatlar ve Sorunlar” oldu.

Harvard Üniversitesi Karadeniz Güvenlik Programı 10. Bölgesel Çalıştayı için UİK işbirliği

2-6 Ekim 2011 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi'nde düzenlenen Harvard Üniversitesi Karadeniz Güvenlik Programı’nın 10. Bölgesel Çalıştayı için işbirliği yapılan kuruluşlar arasında Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği de yer aldı. Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Harvard Üniversitesi Karadeniz Güvenlik Programı ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) işbirliğinde düzenlenen çalıştay Carnegie Corporation of New York, Black Sea Trust for Regional Cooperation, German Marshall Fund of the United States gibi kurumların finansal desteği ile gerçekleştirildi. Karadeniz Bölgesi ve çevresindeki güvenlik tehditlerinin ana gündem maddesini oluşturduğu çalıştay bu yönüyle, Nisan 2011’de on birinci yılını dolduran Karadeniz Güvenlik Programı’nın devamı niteliğini taşımaktadır.

ISA-UİK İşbirliği

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK), 1959 yılında kurulan ve Uluslararası İlişkiler alanında en saygın topluluklardan birisi olan International Studies Association (ISA) tarafından işbirliği yapılan kuruluş olarak tanınmıştır. UİK, 30 ülkede yaklaşık 60 merkez ile işbirliği içinde bulunan ISA'nın Türkiye merkezli ilk ortak kuruluşudur. Konuyla ilgili bilgiye http://www.isanet.org/about-isa/cooperating-organizations.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Komşuluk Sempozyumu

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (The Center for International and European Studies - CIES), Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği'nin de desteğiyle “Karadeniz Bölgesi Odağında Ortak Komşuluğu Anlamak” konulu Birinci Uluslararası Komşuluk Sepozyumu’nu 28 Haziran-3 Temmuz 2011 tarihleri arasında İstanbul Heybeliada’da gerçekleştirdi.

Caucasian Future 2008

CAUCASIAN FUTURE 2008 Transformation and Integration for Caucasian Stability and Development Views from the Region Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi (CEPS) ve Uluslararası İlişkiler Konseyi'nin birlikte düzenledikleri “Kafkasların Geleceği: İstikrar ve Kalkınma İçin Dönüşüm ve Bütünleşme” konferansı 21 Nisan 2008 tarihinde, Brüksel’de yapıldı. Gürcistan’ın Avrupa ile Bütünleşmeden Sorumlu Devlet Bakanı Giorgi Baramidze’nin katıldığı toplantının açılış konuşmalarını AB’nin Güney Kafkaslar Özel Temsilcisi Peter Semneby, TEPAV Direktörü Güven Sak ve CEPS adına Michael Emerson yaptı. Konferans’a Bölge ülkelerinden tanınmış akademisyenler ve saygın düşünce kuruluşu temsilcileri konuşmacı olarak katıldı. Tüm gün süren konferansa Brüksel’den AB bürokratları, sivil toplum kuruşlarından temsilciler, bölge ülkelerinin daimi temsilcilerinden diplomatlar, medya mensupları ve çok sayıda akademisyen ilgi gösterdi.

Trans-European Security Challenges

Trans-European Security Challenges (Trans-Avrupa Güvenlik Sorunları ) Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği ile Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından, NATO Kamu Diplomasisi Birimi işbirliğiyle, 30 Kasım -1 Aralık 2007 tarihleri arasında “Trans-Avrupa Güvenlik Sorunları” başlıklı uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. Konferansın açılışında ATAUM Müdürü Doç. Dr. Çağrı Erhan, AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Diego Mellado, NATO Kamu Diplomasisi Birimi NATO Ülkeleri Bölüm Başkanı Antonella Cerasino, T.C. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Selim Kuneralp ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Sayın Selahattin Çimen birer konuşma yapmışlardır. İki gün süren konferansa kamu kurumları, üniversite ve medya temsilcileri ile öğrenciler yoğun ilgi göstermişlerdir. Konferans programı için tıklayınız.

Post-Soviet Transition in the Southern Caucasus

Post-Soviet Transition in the Southern Caucasus: Security, Democracy, Market Economy and International Politics (Güney Kafkasya'da Sovyet Sonrası Dönemde Dönüşüm: Güvenlik, Demokrasi, Piyasa Ekonomisi ve Uluslararası Politika) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi (KORA) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği desteğiyle 18- 19 Mayıs 2007 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde “Güney Kafkasya'da Sovyet Sonrası Dönemde Dönüşüm: Güvenlik, Demokrasi, Piyasa Ekonomisi ve Uluslararası Politika (Post-Soviet Transition in the Southern Caucasus: Security, Democracy, Market Economy and International Politics)” başlıklı bir uluslararası konferans düzenlenmiştir.

Mülkiye Diplomasi Forumu Toplantıları

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği Siyasal Bilgiler Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilen Mülkiye Diplomasi Forumu toplantıları, Uluslararası İlişkilerin farklı alanlarında çalışan kişi ve kurumlar arasında görüş alışverişi ve temas imkanı oluşturmayı hedeflemiştir. Bu çerçevede, basına kapalı ve gayri resmi düzeyde yürütülen toplantılara akademisyenler, devlet adamları, dış politika oluşturma sürecine katkı sağlayan bürokrat ve uzmanlar ile yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katılmışlardır.

Regional Insecurity: Redefining Threats and Responses

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ortaklığında, NATO Public Diplomacy Division , TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi'nin katkılarıyla 21-22 Ekim 2005 tarihlerinde gerçekleştirilen “Regional In/Security: Redefining Threats and Responses” (Bölgesel Güvenlik / Güvensizlik: Tehditler ve Mücadele Yöntemlerinin Yeniden Tanımlanması) başlıklı uluslararası konferansta Soğuk Savaş sonrasında güvenliğin değişen anlamına bağlı olarak uluslararası sistemin yapısında meydana gelen değişimler ele alınarak, uluslararası güvenliği tehdit eden sorunlar ve bunlarla başa çıkma yolları tartışılmıştır.

4. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Kongresi - UİK Yuvarlak Masa Toplantısı

4. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Kongresi - UİK Yuvarlak Masa Toplantısı, 30 Haziran - 02 Temmuz 2005 tarihlerinde ODTÜ Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Change and Adaptation: Contemporary Security Challenges and NATO

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından 14-15 Mayıs 2004 tarihlerinde “Change and Adaptation: Contemporary Security Challenges and NATO” (Değişim ve Uyum: Günümüzde Güvenlik Tehditleri ve NATO) başlıklı uluslararası bir konferans gerçekleştirilmiştir.