Kadir Has Üniversitesi 1. Uluslararası İlişkiler Konferansı

8 yıl önce
Ana sayfa
Haberler

Viyana Kongresi’nin Ardından İki Yüzyıl: Uluslararası İlişkilerin Bir Disiplin Olarak Durumu ve Alternatif Dünya Görüşleri Kadir Has Üniversitesi Birinci Uluslararası İlişkiler Konferansı, 22-23 Ekim 2015 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi'nin düzenleyici ortakları arasında yer aldığı konferansın teması “Viyana Kongresi’nin Ardından İki Yüzyıl: Uluslararası İlişkilerin Bir Disiplin Olarak Konumu ve Alternatif Dünya Görüşleri” olacaktır. İçinde yaşadığımız dönem hem bölgesel, hem de küresel nitelikteki birçok gelişmenin ya uluslararası ilişkilerin modern dönemini şekillendiren tarihsel olayları hatırlatması ya da geçmişin hatalarını tekrarlamamak adına nelerden kaçınılması gerektiğini gösteren örnekler teşkil etmesi nedeniyle dikkate değerdir. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışma; Suriye’deki iç savaş; Orta Doğu’da ortaya çıkan Irak ve Şam İslam Devleti ve Nijerya’da ortaya çıkan Boko Haram; Rusya ve Batı arasında gittikçe kötüleşen ilişkiler; İran’la nükleer müzakerelerin etkileri; yükselen petrol üretiminin bazı ülkelerin yönetişimleri üzerindeki etkisi ve dünya çapında demokratikleşme çabalarının gerilemesi bunlardan bazılarıdır. Temel sorun bu meselelerin günümüzün cesur yeni dünyasında nasıl ele alındığıdır. Son iki yüzyılın tarihi, güncel sorunlar ele alınırken, tarihin çalışılması ve değerlendirilmesi ile tarihten ders alınması gerekliliğini bize hatırlatan bir dönüm noktasıdır. Özellikle, Viyana Kongresi’nin, Yalta ve Potsdam Konferanslarının, Birleşmiş Milletlerin, Helsinki Nihai Senedi’nin ve Dayton Antlaşması’nın birçok öncüsünün sergilediği amaç birliği günümüz sorunlarına çözümü için potansiyel bir rehberdir. Son iki yüzyılın tarihi, aynı zamanda Uluslararası İlişkiler disiplininin teorik evriminin ve uluslararası sistemin gelecekteki yönünün ve gelişiminin belirlemesi ve yorumlanması bağlamında ilginç bir barometre ve analitik bir araçtır. Konferans, günümüzdeki küresel sorunları öncelikli olarak kuramsal bir bakış açısıyla değerlendirirken, yukarıda bahsedilen olaylardan öğrenilen dersleri incelemeyi ve bu olayların uluslararası sistemdeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Geçmişe bakarak uluslararası ilişkilerin bugününü ve geleceğini değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Ana konuşmacıların katılacağı ve panel tartışmalarının yapılacağı ana oturumların dışında, konferansta katılımcıların bildirilerini sunacakları birçok eşzamanlı akademik panel ve çalıştaya yer verilecektir. Bireysel bildiri önerileri ve/veya panel önerileri için çağrıda bulunuyoruz. Beşeri ve sosyal bilimlerin bütün disiplinlerinde çalışan, uluslararası sistemi ve gelecekteki sorunlarını yenilikçi yaklaşımlarla ele almak isteyen akademisyenlerin önerilerini bekliyoruz. Şu alt-temalar önerilerin hazırlanmasında kılavuz olarak kullanılabilecektir: teori; tarih; güç dengesi; büyük güçlerin politikaları; diplomasi; uluslararası düzen; uluslararası hukuk; uluslararası ticaret; çatışma çözümü; insani güvenlik; güncel sorunlar ve alternatif gelecekler. Lütfen önerilerinizi 1 Ağustos 2015’ten önce doğrudan bu e-posta adresine gönderiniz: [email protected]

MEKÂN Konferans, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsünde yapılacaktır.

KONAKLAMA Konaklama ücretleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Konaklama seçenekleriyle ilgili detaylar ve konu ile ilgili diğer bilgiler, bildiri önerilerinin kabulünden sonra katılımcılara iletilecektir.

SEYAHAT Seyahat ücretleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

DÜZENLEME KOMİTESİ Doç.Dr. Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE Doç.Dr. Salih BIÇAKCI Doç.Dr. Kostas IFANTIS Öğr. Gör. Soli ÖZEL Doç.Dr. Dimitrios TRIANTAPHYLLOU Doç.Dr. Lerna YANIK Gökce SİLMAN, Doktora adayı; araştırma görevlisi Gül ORAL, Yüksek lisans öğrencisi; araştırma görevlisi Hatice BINER, Yüksek lisans öğrencisi; araştırma görevlisi Itır Sinem AYKUT, Doktora öğrencisi

ULUSLARARASI BİLİM KURULU Roy ALLISON, Oxford University, İngiltere Shlomo AVINERI, Hebrew University of Jerusalem, İsrail Mustafa AYDIN, Kadir Has Üniversitesi, Türkiye Oleg BARABANOV, MGIMO University, Rusya Stephen CALLEYA, University of Malta, Malta Spyros ECONOMIDES, LSE, İngiltere Geoffrey EDWARDS, University of Cambridge, İngiltere Dimitris KERIDIS, Panteion University, Yunanistan Kemal KIRISCI, Brookings Institution, ABD Guenter MEYER, Mainz University, Almanya Kostas A. LAVDAS, Tufts University, ABD Antonio MARQUINA BARRIO, Universidad Complutense de Madrid, İspanya Kerem OKTEM, University of Graz, Avusturya Jacques RUPNIK, Sciences Po, Fransa Ilter TURAN, Istanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye

DESTEK VEREN KURUMLAR Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları AUM, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği

Bu içeriği paylaş