Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, Odessa

7 yıl önce
Ana sayfa
Haberler

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (Center for International and European Studies - CIES) tarafından 13-18 Haziran 2017 tarihleri arasında Odessa’da düzenlenecek 7. Uluslararası Komşuluk Sempozyumu'nun ortakları arasında yer alıyor. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen sempozyum için bu yılın teması, “Doğu Komşuları ve Akdeniz’de Değişim Yaratıcıları” olacak. Konu: Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, öncelikli olarak Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu ve Türkiye’nin paylaştığı ortak bölgeler olan Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz bölgelerine odaklanmaktadır. Her biri kendilerine özgü tarihi, siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklere sahip olmakla birlikte; yakınlıkları sistem dinamiklerden toplumsal ayrıcalıklara kadar uzanan çeşitli temalarda paylaşılan sinerjiler ve paylaşılan deneyimler içerir. INS, çok kültürlü ve disiplinler arası bir ortamda çalışma, diyalog ve ağ oluşturma forumu sağlayarak, Doğu Komşuluğu, Güney Akdeniz ve ötesinde daha fazla anlayış ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Neden Değişim Yaratıcıları? ‘Değişim Yaratıcısı’ terimi sosyal girişimcileri ve yenilikçileri güçlendirmek için Ashoka tarafından kullanıldığından beri çok yol kat etti, biz bu terimin daha geniş bir tanıma sahip olduğuna inanıyoruz. Bir “Değişim Yaratıcısı” değişime inanan ve bunu gerçekleştirmeye çalışan bir yönetici, karar verici, aktivist, genç lider, akademisyen ya da sosyal girişimci olabilir. Bir değişim uzmanı bu nedenle bir yenilikçi, bir trend belirleyici ve vizyonerdir; sosyal ve toplumsal sorunları çözmek için yaratıcı eylemlerde bulunmaya istekli biridir. Amaç: Dolayısıyla, 2017 Uluslararası Komşuluk Sempozyumunun amacı, bölgesel dinamikleri ve bunların Doğu Komşuluğu ve Akdeniz'deki ülkelerin toplumlarının dönüşümü üzerindeki etkisini anlayıp, Sempozyumun ilk iki günü boyunca tartışmak ve değerlendirmektir. Uzmanlar arasında gerçekleşecek tartışmalar, siyaset, medyanın rolü ve demokrasi anlayışı gibi çeşitli toplumsal kaygılara ışık tutacak, uluslararası kalkınma ve insani yardım çalışmaları ile kültürel şehirlerin potansiyeli gibi bağlantı noktalarına değinecektir. Başka bir deyişle, oyundaki temel dinamikleri anlamak mecburi iken, insan sermayesinin potansiyelini sembolize eden değişimcilerin değişim üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu tartışmak da mecburidir. 3. ve 4. gün uzman eğitmenlerin yardımları dahilinde yapılacak denkler arası çalıştaylarda katılımcılar, değişimci rolü ile çalıştaylarda ki işbirliğine bağlı olarak proje önerileri sunacaktır. Hedef Kitle: Hedef kitle, özellikle Doğu Komşuları, Güney Akdeniz, Orta Asya, AB üyesi ülkeler ve ABD’den gelecek genç profesyoneller ve lisansüstü öğrencileri kapsamaktadır. Ayrıca kamu politikası, siyaset, gazetecilik ve iş dünyası gibi alanlardan gelecek katılımcılar da teşvik edilmektedir. Katılım için öngörülen yaş aralığı 22-35'tir. (1982–1995 yılları arasında doğmuş.) Ortaklar: CIES’in bu projesi, çeşitli uluslararası ortak ve sponsorların desteğini almaktadır. Yukarıda belirtilmiş yerel partnerlerin yanı sıra şuana kadar bunlar arasında; Black Sea Trust for Regional Cooperation; NATO; Hellenic Foundation for Culture,Odessa Branch; Friedrich Naumann Foundation; Harvard University Black Sea Security Program; Kadir Has Üniversitesi; International Institute for Peace, Viyana; Holling Center for International Dialogue, İstanbul; Bulgarian School of Politics “Dimitry Panitza”, Sofya; Uluslararası İlişkiler Konseyi, İstanbul; Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği; International Networking Institute; Fotoessa Centre for Education, Research and Action, Atina; Uluslararası Kalkınma Yönetimi (IDEMA) ve Open Ukraine Foundation, Kiev yer almaktadır.

Bu içeriği paylaş