Yayınlar

Ana sayfa

Güvenlik Çalışmaları Serisi

Güvenlik Çalışmaları Serisi, Türkiye'nin NATO'ya girişinin 60. yılında, NATO'nun Soğuk Savaş sonrasındaki dönüşümünü, transatlantik ilişkilerin geldiği noktayı ve Türkiye'nin güvenlik konularınabakışı ile ittifak ilişkilerinin durumunu analiz etmek amacıyla kaleme alınan 10 adet kitapçıktan oluşmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Dergisi

İlk sayısı Nisan 2004’de yayımlanan Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Derneğinin uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, devletler hukuku, güvenlik çalışmaları, diplomasi ve uluslararası ekonomi alanlarında çalışmalara yer verilen basılı ve hakemli akademik yayınıdır.

Panorama

Panorama Portalı, Uİ ve ilgili olduğu akademik çalışma alanlarında ele alınan konuların uzmanlarınca üretilecek analiz, görüş ve sair çalışmalarla bir taraftan alan içi akademik tartışmalara yeni bir açılım kazandırmak, diğer taraftan uluslararası ilişkiler ile ilgilenen genel kamuoyunun bilgilendirilmelerine katkı sağlamak ve SB ve Uİ alanlarında eğitim görenlere kaynak desteği sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Secopedia

Güvenlik Ansiklopedisi, Uluslararası İlişkilerde güvenlik konusunda ilgili kavramları bünyesinde toplayan bir çevrimiçi ansiklopedidir.

Diğer Yayınlar

Diğer yayınlarımız.

Bu içeriği paylaş