Türkiye'nin Dış Politika Rolleri: Liderler, Seçkinler ve Kamuoyu

9 yıl önce
Ana sayfa
Haberler

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK), 15 Ekim 2014'de 11:00-12:30 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Özdamar’ın ana konuşmacı olacağı “Türkiye’nin Dış Politika Rolleri: Liderler, Seçkinler ve Kamuoyu” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyecektir. Toplantıda Doç. Dr. Özgür Özdamar tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen (Proje Kodu: 122K163) aynı başlıklı araştırma projesinin çıktılarının paylaşılmasının ardından açık bir tartışma/sohbet gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Anılan toplantıya katılım davet üzerinedir. ---- Proje Özeti: Sosyoloji literatüründe önemli bir yere sahip olan rol teorisi, 1970’lerin başından beri uluslararası ilişkiler ve dış̧ politika analizi çalışmalarında kullanılmaktadır. Konuyla ilgili ilk önemli çalışma, K.J. Holsti’nin bu alt- literatürü̈ başlatan “Dış̧ Politika Çalışmalarında Ulusal Rol Kavramsallaştırmaları” (National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy, 1970) isimli eseridir. Bu eseri takiben, ülkelerin dış̧ politikada takındıkları rollerin tipolojisi ve bu rollerin dış̧ politikaya olan katılıma etkileri konusunda önemli bir yazın (literatür) üretilmiştir. Bu proje bu yazından çıkan kuramsal bilgiler ve yöntemsel gelişmeler ışığında, Türkiye’nin son yıllarda değiştiği varsayılan dış̧ politikasında kendine hangi rolleri biçtiği, bu rollerin kaynakları ve üretilmiş̧ rollerin toplumun değişik kesimlerinden ne kadar kabul gördüğünü ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Şu ana kadar yapılan literatür taramalarında rol kuramının DPA çalışmalarında dünyadaki başarısına rağmen, Türkiye’ye ampirik bir yaklaşımla hiç̧ uygulanmadığı gözlemlenmiştir. Türk dış̧ politikası (TDP) çalışmaları bakımından büyük bir eksiklik olduğu görülen bu boşluğu bu proje doldurmaya çalışacaktır. Projeyle ilgili detaylara http://ozgur.bilkent.edu.tr/projects.html linkinden ulaşabilirsiniz.

Bu içeriği paylaş