Beşinci Uluslararası Komşuluk Sempozyumu

8 yıl önce
Ana sayfa
Haberler

Uluslararası İlişkiker Konseyi Derneği, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (Center for International and European Studies - CIES) tarafından 23-28 Haziran 2015 tarihleri arasında Heybeliada’da düzenlenen 5. Uluslararası Komşuluk Sempozyumu'nun ortakları arasında yer aldı. Her yıl farklı bir tema çerçevesinde gerçekleştirilen sempozyumun bu yılki teması, “Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz’de Liderlik ve Değişim” oldu. Uluslararası Komşuluk Çalıştayı, öncelikli olarak Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu ve Türkiye’nin paylaştığı ortak bölgeler olan Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz bölgelerine odaklanmaktadır. Her biri kendilerine özgü tarihi, siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklere sahip olmakla birlikte; yakınlıkları sayesinde enerji, ulaşım ve çevre gibi birçok konunun yanı sıra kimlik, kültür ve demokrasi gibi soyut konularda da sinerji oluşturma imkanına sahip bulunmaktadırlar. Kırım’ın ilhakı, Donets Havzası’nda süregelen kriz ve Batı’yla gergin ilişkiler örneklerinde görüldüğü gibi, Rusya’nın Karadeniz bölgesindeki baskın rolü de Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz bölgelerini ön plana itmektedir. Diğer yandan, Güney Akdeniz’de (Akdeniz ve Ortadoğu’yu kapsayan bölge) Suriye, Irak, Filistin, Mısır, İsrail, Türkiye, IŞİD, Hizbullah ve Kürtler gibi devletler ve devlet-dışı farklı aktörler istikrarsız bir coğrafyada birlikte yaşama çabası göstermektedirler. 2015 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, bu değişiklikleri ve sorunları liderlik ve değişim perspektifinden tartışmayı, değerlendirmeyi ve anlamayı hedeflemiştir. Sonuç olarak, her sunum ve tartışma, liderlik ve değişim temalarına odaklanarak katılımcılara fikirlerini ortaya koyabilecekleri bir zemin hazırlamıştır. Oturumlardan bazıları coğrafi bir odağa sahipken, diğerleri toplumsal cinsiyet, iş dünyasının rolü, demokratikleşme ve sivil katılım gibi tematik içeriklere sahiptir. Bütün bu hususlar, Arizona Eyalet Üniversitesi’nden Profesör Benjamin Broome tarafından yönetilen ve katılımcıların ortaklaşa projeler hazırlayarak sundukları Yapısal Diyalog çalıştayları boyunca da tartışılmıştır. Uluslararası Komşuluk Çalıştayı, çok kültürlü ve disiplinlerarası bir ortamda, çalışma, diyalog ve iletişim ortamı sağlayarak Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz bölgelerinde karşılıklı etkileşim ve işbirliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Hedef kitle, özellikle Doğu Komşuları, Güney Akdeniz, Orta Asya, AB üyesi ülkeler ve ABD’den gelecek genç profesyoneller ve lisansüstü öğrencileri kapsamaktadır. Ayrıca kamu politikası, siyaset, gazetecilik ve iş dünyası gibi alanlardan gelecek katılımcılar da teşvik edilmektedir. CIES’in bu projesi, aralarında Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği'nin de bulunduğu ulusal ve uluslararası ortak ve sponsorların destekleriyle gerçekleştirmektedir. Bu kuruluşlar arasında Black Sea Trust for Regional Cooperation, NATO Kamu Diplomasi Birimi, Kadir Has Üniversitesi, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Harvard Üniversitesi Karadeniz Güvenlik Programı, Friedrich Naumann Vakfı, Arcadia Üniversitesi, Kültürel Yenilikçiler Ağı (CIN), Hollings Center for International Dialogue, Romanya Gelişim STK'ları Federasyonu (FOND), NGO Promotion of Intercultural Cooperation (PIC), Viyana Uluslararası Barış Enstitüsü, Turkish Policy Quarterly, Gürcistan Stratejik Çalışmalar Enstitüsü, Atina Uluslararası Helen ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi (DIKEMES), Navarino Network, International Networking Institute ve Anna Lindh Vakfı yer almaktadır.

Bu içeriği paylaş