Tarihçe

Uluslararası İlişkiler disiplini ve ilgili alanlarda çalışanları biraraya getirerek, çalışmalarını destekleyecek faaliyetlerde bulunmak amacıyla bir grup akademisyen, medya çalışanı ve dışişleri mensubunun Ankara Valiliği’ne yaptıkları başvuru sonucunda kurulan Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Derneği 6.7.2004 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır.

Türkiye'de Uluslararası İlişkiler disiplininin gelişimine katkıda bulunmak, ilişkili disiplinlerde çalışanları biraraya getirmek ve alanla ilgili çalışmaları desteklemek amacıyla bir grup akademisyen, medya çalışanı ve bürokratın girişimiyle kurulan Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Derneği 6 Temmuz 2004 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır. Kurucu Yönetim Kurulu üyelerinin Prof. Dr. Ömer Kürkçüoğlu (Ankara Üniversitesi), Doç. Dr. Mustafa Aydın (Ankara Üniversitesi), Doç. Dr. Meliha Altunışık (ODTÜ), E. Büyükelçi Turhan Fırat, Yrd. Doç. Dr. Çağrı Erhan (Ankara Üniversitesi), Celal Cem Oğuz, Gülden Özel (TRT) ve Dr. Erdem Denk (Ankara Üniversitesi) olduğu dernek, Uluslararası İlişkiler alanında Türkiye çapında örgütlenen ilk yapılanma olmuştur.

Dernek faaliyetlerine, Nisan 2005'de daha sonra iki yılda bir düzenlenecek Kongrelere dönüşecek olan "Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Çalıştayı"nı düzenleyerek başlamış, buna daha sonraki yıllarda Ustalara Saygı Ödülü, UİK Teşvik Ödülü, Güvenlik Akademisi, Dış Politika Akademisi eklenmiş, yıllar içerisinde Uluslararası İlişkiler dergisi, International Studies Association, Balkan Network of Political Science Associations, Türk Yunan Forumu ile işbirlikleri geliştirilmiştir.

Derneğin amaçları ve bu amaçları gerçekleştirmek için yaptığı ve yapacağı çalışmalar şunlardır:

  • Uluslararası İlişkiler disiplini ve ilgili alanlarda çalışmalar yürütenleri bir araya getirmek ve bu kişilerin birbirlerinin çalışmalarından haberdar olmalarını, bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak,
  • Uluslararası İlişkiler alanında çalışmalar yürütenleri destekleyecek faaliyetlerde bulunmak,
  • Uluslararası İlişkiler alanında kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak; kongre, sempozyum, seminer, konferans, panel vb. organizasyonları yapmak; ücretli ve ücretsiz kurslar düzenlemek,
  • Kendi çalışma alanına giren kişi, kurum, kuruluş, dernek ve vakıflarla temasta bulunmak,
  • Uluslararası İlişkiler disiplinini ülkemizde tanıtacak çalışmalar yürütmek; bu çerçevede Uluslararası İlişkiler konularında eğitim programları düzenlemek, her türlü telif eser yarışmaları düzenlemek, ödül vermek, yayın yapmak, disiplinle ilgili çalışmaları desteklemek, projeler üretmek ve üretenlere destek olmak,
  • Türkiye’de ve dünyada uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmaları ve çalışma yapanları tanıtıcı her türlü faaliyette bulunmak,
  • Uluslararası İlişkiler disiplininin gelişmesi için eğitim, araştırma, çalışma, uygulama, standartları saptamak ve benzeri oluşumlara katkıda bulunmak veya bunları bizzat belirlemek,
  • Kitap, dergi, rapor, broşür yayınlayarak, gazetelerde görüş yayınlayarak, radyo ve televizyon programları yaparak ve internet yoluyla Uluslararası İlişkiler alanının gelişimine katkı sağlamak,
  • Alanda çalışanlar arasında iletişimi artırmak ve derneğe gelir sağlamak amacıyla mevzuatta izin verilen faaliyetlerde bulunmak,
  • Uluslararası İlişkiler eğitimine katkıda bulunmak için burslar vermek, verilmesine aracı olmak.

Uluslararası İlişkiler disiplininde ve ilgili alanlarda akademisyen, yazar, bürokrat, araştırmacı ve medya mensubu olarak görev yapan herkes Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneğine üye olabilir.

Bu içeriği paylaş