MOOC-S, MOOC-SG, MOOC-NTS

2 dakikalık okuma
10 ay önce
Ana sayfa

Kitlesel Çevrimiçi Açık Kurslar (Massive Online Open Courses-MOOC), lise ve lisans öğrencileri için giriş dersi olarak tasarlanmakta ve ilgili alanlarındaki temel kavramları, kuramsal yaklaşımları, genel tartışma konularını ve ana aktörleri kısaca tanıtmayı amaçlamaktadırlar. Bu bağlamda, Güvenlik Çalışmaları içerisinde yer alan konuların anlaşılmasını kolaylaştırmak adına 3 ayrı proje tasarlanmıştır.

Birincisi, MOOC-S (Massive Open Online Course on Security), Uluslararası güvenlik alanındaki kuramsal yaklaşımların geleneksel güvenlik anlayışı- yeni güvenlik anlayışı karşılaştırması yoluyla incelenmesi, alanla ilgili temel bilgilerin paylaşılması, disiplinin ele aldığı konuların kapsamlı ve anlaşılır bir yaklaşımla anlatılması ve tüm bunların görseller, videolar, ek okumalar ve tartışma sorularıyla desteklenmeyi hedeflemektedir.

İkincisi, MOOC-SG, jeopolitik ve uluslararası strateji konularına yönelik temel kuramların yanı sıra, stratejik çalışmaların dönemsel gelişimi ile büyük (grand) strateji, askeri strateji, stratejik kültür, caydırıcılık, küresel terörle mücadele stratejisi, NATO’nun askeri stratejileri, jeopolitik, bölgesel ve küresel jeo-strateji, devletlerin kara, deniz, hava, uzay ve enerji stratejileri ile uluslararası güvenliğin ilgili konuları tarihsel, teorik ve karşılaştırmalı olarak ele almaktadır.

Üçüncüsü, MOOC-NTS, Geleneksel Olmayan Güvenlik konuları ve beraberinde bir çevrimiçi ansiklopedi ile geleneksel olmayan güvenlik konularındaki temel kavramlar, sorunlar ve aktörlerle ilgili ders içerikleri videolar oluşturmayı amaçlamaktadır.

MOOC-S projesi kapsamında oluşturulan Uluslararası Güvenlik Çalışmaları MOOC'unu (Türkçe) görüntülemek için:

Jeopolitik ve Stratejik Çalışmalara Giriş'i (Türkçe) görüntülemek için:

Bu içeriği paylaş