Make Information True Again (MITA)

1 dakikalık okuma
10 ay önce
Ana sayfa

İletişim kurmak ve bilgi edinmek için kullanılan araçların kökten değiştiği ve dijitalleştiği günümüz dünyasında, bilginin doğruluğunun tespiti gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Özellikle sistematik ve eşgüdümlü yürütülen (yanlış) yönlendirme faaliyetleri, demokratik kurumlara güvensizliği artırarak, zayıflamalarına neden olmaktadır. Demokrasilerde doğru bilgiye ulaşmanın temel bir değer olduğundan hareketle, MİTA projesinin temel amacı, Türk-Amerikan ilişkileri özelinde gençlerin yanlış bilgilendirme ve yönlendirme ile mücadele etme yöntemleri konusunda eğitilmesi ile teyit kültürü ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek demokratik değerlerin güçlendirilmesidir. Proje kapsamında, gençlerin eleştirel ve analitik düşünme becerileri geliştirilerek, dezenformasyon konusunda farkındalıklarının arttırılması ve bu yolla dezenformasyonla mücadele etme hedeflenmektedir. Ayrıca, Türk-Amerikan ilişkileri ve NATO konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi, toplumda teyit kültürü ve doğruluk kontrolünün gelişimine katkı sağlanması ile Rusya-Ukrayna Savaşı, NATO’nun genişlemesi gibi dezenformasyonun yoğun yaşandığı güncel gelişmelerle ilgili farkındalık oluşturulması da projenin çıktıları arasındadır.

Projeyle ilgili detaylı bilgiye projenin web sayfasından erişebilirsiniz.

Bu içeriği paylaş