UİK Kongresi - V | Kıbrıs

UİK Kongresi
2 dakikalık okuma
11 yıl önce
Ana sayfa
Haberler

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından 2005 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi’nin beşincisi 19-22 Nisan 2013 tarihleri arasında KKTC’de Lefke Avrupa Üniversitesi’nin işbirliği ile gerçekleştirilecektir. Kongre’de bildiri sunmak isteyen öğretim elemanları ve doktora öğrencileri aşağıda belirtilen temalarda bildiri ve panel özetleri gönderebileceklerdir. Kongre tüm dinleyicilerin katılımına açıktır.

Kongre Temaları:

  1. Uluslararası İlişkiler Metodolojisi: Bu başlık altında, Uluslararası İlişkiler disiplinindeki metodoloji tartışmaları ele alınacak, niteliksel ve niceliksel analiz yöntemlerinin disiplindeki kullanım alanları değerlendirilecek ve Türkiye’de Uluslararası İlişkiler çalışmalarının bu tartışmaların neresinde durduğu sorusuna yanıt aranacaktır.

  2. Uluslararası İlişkilerde Eğitim ve Öğretim: Bu tema kapsamında, Uluslararası İlişkiler bölümleri müfredatları ve ders izlencelerinin örneklerle tartışılması, Bologna sürecine uyumun etkilerinin değerlendirilmesi, uzaktan eğitim ve yeni öğretim teknikleri ile lisansüstü eğitim ve yüksek lisans/doktora tezlerine dair sorunların ele alınması hedeflenmektedir.

  3. Uluslararası İlişkilerde Yayın Yapmak: Bu başlıkta, Türkiye ve dünyadaki araştırmaların ve yayınların kalitesi üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede, Türkiye’de uluslararası ilişkiler alanında yayın yapmanın zorlukları, mevcut imkânlar, disiplin dergilerinin durumları, yayınlanan kitap ve makalelerin eksiklikleri ve katkıları ile ders kitabı yayıncılığı konuları tartışılacaktır.

  4. Türkiye’de ve Dünyada Teori: Bu başlık altında şu soruların cevaplanması beklenmektedir: Uluslararası İlişkiler disiplininde teorilerin evrimi ve güncel durumu nedir? 11 Eylül sonrası gelişmeler Uluslararası İlişkiler çalışmalarını nasıl etkilemiştir? Disiplinin geleceğine dair hangi tartışmalar yapılmaktadır? Uluslararası İlişkiler çalışmaları küresel sorunların analizine ne düzeyde katkı sağlamaktadır? Türkiye’de Uluslararası İlişkiler teorileri nasıl çalışılıyor ve bu çalışmalar disiplindeki genel gelişmelerle ne ölçüde paralellik gösteriyor? Türk akademisyenlerinin teoriler konusundaki yetkinlik ve uluslararası alandaki etki düzeyleri nedir? Türkiye’de yapılan akademik çalışmalar, uluslararası kuramsal literatüre katkı sağlamakta mıdır? Türkiye’de belirgin teorilere yönelme söz konusu mudur?

  5. Komşu Disiplinlerle İlişkiler ve Geçişkenlikler: Bu konudaki temel sorular şunlardır: Uluslararası İlişkiler disiplini içinde Ekonomi-Politik, Dış Politika Analizi, Güvenlik Çalışmaları, Siyasi Tarih ve Uluslararası Hukuk alt-disiplinleri ne durumdadır? Dünyada ve Türkiye’de bu alanlardaki son gelişmeler nelerdir? Türkiye’de bu alanların çalışılmasındaki eksiklikler nelerdir? Ayrıca bölge çalışmaları ile göç, çevre ve enerji gibi sınıraşan ve birden fazla alt-disiplini ilgilendiren sorunlara yönelik yaklaşımların da üzerinde durulması hedeflenmektedir.

Bu içeriği paylaş