Beş Deniz Havzasında Türkiye Toplantıları

Ana sayfa

8. Toplantı – 05 Mayıs 2005 ( Beş Deniz Havzasında Türkiye toplantıları )

8. TOPLANTI PROGRAMI: İç Etkenler Açısından Türk Dış Politikası: Ekonomi Tarih: 05 Mayıs 2005 - Perşembe Saat: 14:00-17:00 Yer: A.Ü. SBF - Aziz Köklü Salonu / Ankara

7. Toplantı – 23 Şubat 2005 ( Beş Deniz Havzasında Türkiye toplantıları )

7. TOPLANTI PROGRAMI: İç Etkenler Açısından Türk Dış Politikası: Karar Oluşturucular Tarih: 23 Şubat 2005 - Çarşamba Saat: 14:00-17:00 Yer: A.Ü. SBF - Aziz Köklü Salonu / Ankara

6. Toplantı – 21 Ekim 2004 ( Beş Deniz Havzasında Türkiye toplantıları )

6. TOPLANTI PROGRAMI: İç Etkenler Açısından Türk Dış Politikası: İdeoloji Tarih: 24 Kasım 2004 - Perşembe Saat: 14:00-17:00 Yer: A.Ü. SBF - ATAUM Konferans Salonu / Ankara

5. Toplantı – 21 Ekim 2004 ( Beş Deniz Havzasında Türkiye toplantıları )

5. TOPLANTI PROGRAMI: İç Etkenler Açısından Türk Dış Politikası: Kimlik Tarih: 21 Ekim 2004 - Perşembe Saat: 14:00-17:00 Yer: A.Ü. SBF - ATAUM Konferans Salonu

4. Toplantı – 5 Mayıs 2004 (Beş Deniz Havzasında Türkiye toplantıları )

4. TOPLANTI PROGRAMI: TÜRKİYE VE BATISI Tarih: 5 Mayıs 2004 - Çarşamba Saat: 14:00-17:00 Yer: Aziz Köklü Salonu, A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

3. Toplantı – 7 Nisan 2004 ( Beş Deniz Havzasında Türkiye toplantıları )

3. TOPLANTI PROGRAMI: AVRASYA'DA TÜRKİYE Tarih: 7 Nisan 2004 - Çarşamba Saat: 14:00-17:00 Yer: Aziz Köklü Salonu, A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

2. Toplantı - 17 Mart 2004 ( Beş Deniz Havzasında Türkiye toplantıları )

2. TOPLANTI PROGRAMI: TÜRKİYE' NİN KAFKASLAR POLİTİKASI Tarih: 17 Mart 2004 - Çarşamba Saat: 14:00-17:00 Yer: Aziz Köklü Salonu, A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Başkan : Yrd. Doç. Dr. Erel TELLAL (Ankara Ünv. SBF) Katılımcılar ve Konular : "Türkiye'nin Kafkaslar Politikası" Doç. Dr. Mustafa AYDIN (Ankara Üniversitesi) "Ermenistan'la İlişkileri" Prof. Dr. Baskın ORAN (Ankara Üniversitesi) "Gürcistan'la İlişkiler" Yrd. Doç. Dr. Ali Faik DEMİR (Galatasaray Üniversitesi) "Azerbaycan'la İlişkiler" Dr. Ayça ERGUN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Genel Değerlendirme Elçi Ertan TEZGÖR (Dışişleri Bakanlığı, Orta Asya ve Kafkasya Dairesi Gen. Md. Yrd.) Genel Tartışma (Soru-Cevap)

1. Toplantı - 18 Şubat 2004 ( Beş Deniz Havzasında Türkiye toplantıları )

1. TOPLANTI PROGRAMI: TÜRKİYE - ORTADOĞU İLİŞKİLERİ Tarih: 18 Şubat 2004 - Çarşamba Saat: 14:00-17:00 Yer: Aziz Köklü Salonu, A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

Beş Deniz Havzasında Türkiye Toplantıları Hakkında

Beş Deniz Havzasında Türkiye toplantıları Uluslararası İlişkiler Dergisi ve Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi arasında kurulan işbirliğinin ürünüdür. Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumu tanımlanırken her zaman gönderme yapılan Türkiye'nin yakın ve orta mesafeli coğrafyasını çevreleyen beş deniz bu toplantıların başlığına esin kaynağı olmuştur. Bu çerçevede "Beş Deniz Havzasında Türkiye" toplantıları kapsamında Ege Denizi, Akdeniz, Basra Körfezi, Hazar Denizi ve Karadeniz'le özdeşleşen beş önemli bölgeye (Ortadoğu, Kafkasya, Avrasya, Balkanlar ve Doğu Akdeniz) ilişkin Türkiye'nin mevcut ve muhtemel dış politika öncelikleri, hedefleri ve açılımları konularında 2004-2005 yıllarında bir dizi konferans düzenlenmiştir. Beş Deniz Havzasında Türkiye toplantıları kapsamında ayrıca “İç Etkenler Açısından Türk Dış Politikası” alt başlığıyla dış politikayı belirleyen farklı iç etkenlerin ele alındığı dört adet toplantı yapılmıştır.