Enerji Güvenliği NATO'nun Yeni Tehdit Algısı - Mitat Çelikpala

Güvenlik Çalışmaları Dizisinin dördüncü kitabı, son yıllarda giderek daha fazla gündeme gelen enerji güvenliği konusunu, NATO ve Türkiye bağlantısıyla birlikte ele alıyor.

Ana sayfa
Yayınlar
Güvenlik Çalışmaları Serisi

Güvenlik Çalışmaları Dizisinin dördüncü kitabı, son yıllarda giderek daha fazla gündeme gelen enerji güvenliği konusunu, NATO ve Türkiye bağlantısıyla birlikte ele alıyor. Doç. Dr. Mitat Çelikpala tarafından hazırlanan çalışma, Sovyetler Birliği'nin çöküşünü takiben gelişen yeni jeostratejik ortamda, NATO'nun enerji güvenliği konusuu nasıl ve neden tehdit algılaması kapsamına aldığını ve konunun NATO içerisindeki gelişmini ortaya koyuyor.

Çalışma, Rusya Federasyonu'nun İttifak üyelerinin başlıca enerji sağlayıcısı olarak yükselişi ve enerjiyi dış politika aracı olarak kullanmaya başlamasını, NATO'daki dönüşümün temel nedeni olarak tespit ediyor. NATO üyesi ülkelerin üretici olmaktan ziyade tüketici ülkeler olarak artan enerji ihtiyaçları ile ana enerji kaynaklarının ağırlıklı biçimde temelde istikrarsız Ortadoğu ve Hazar Havzası gibi NATO üyesi ülkelere komşu bölgelerde yer almasının da, konunun NATO'da öncelikli gündem maddesine dönüşmesine katkı sağladığı ifade ediliyor.

2010 Lizbon Zirvesi'nde kabul edilen Stratejik Konsept belgesiyle birlikte, enerji güvenliği, İttifak üyelerinin tamamını ilgilendiren bir konu başlığına dönüşmüştür. Bu çerçevede çalışma, NATO'nun Soğuk Savaş sonrası dönemde düzenlenen zirvelerinde yayınlanan zirve bildirgeleri ve stratejik konseptler ile çeşitli NATO zeminlerinde yapılan tartışmalar ışığında enerji güvenliğinin NATO için taşıdığı anlam ve önem üzerinde durmaktadır.

Kitabın "İçindekiler" bölümünü incelemek için tıklayınız.

Bu içeriği paylaş