2016 Ustalara Saygı Ödülü: Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu

UİK Derneği Yönetim Kurulu’nun 15 Temmuz 2015 tarih ve 76 sayılı toplantısında, 2016 yılı “Ustalara Saygı Ödülü”nün Türkiye’de Uluslararası İlişkiler alanının kuruluş ve gelişimi için yaptığı katkılardan ötürü Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu'na takdim edilmesine karar verilmiştir.

Ana sayfa
Ödüller
Ustalara Saygı Ödülü

Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu, 1973’te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. 1973-1975 yıllarında aynı Fakültede doktora kur ve seminerlerini tamamlayarak sertifika aldı. 1976 yılında aynı Fakültenin “Siyaset Bilimi Kürsüsü”nde asistan olarak göreve başladı. 1980 yılında doktor, 1989 yılında doçent, 1996 yılında profesör oldu. 1997’den beri İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapmaktadır. Temel ilgi alanı uluslararası politika ve dış politika analizi ile yakın dönem diplomasi tarihidir. Daha spesifik olarak, Kıbrıs sorunu, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ile ilgilenmektedir. Tüm bu konulara ilişkin çeşitli bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Söz konusu kurumlarda çeşitli idari görevlerde de bulunan Prof. Dr. Sönmezoğlu, 2005-2006 ve 2010 yıllarında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür.

SEÇİLMİŞ YAYINLARI

 • Sönmezoğlu, Faruk, Tarafların Tutum ve Tezleri Açısından Kıbrıs Sorunu (1945-1986), İstanbul: İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, 1991.

 • Sönmezoğlu, Faruk, ABD’nin Türkiye Politikası (1964-1980), İstanbul: Der Yayınları, 1995.

 • Sönmezoğlu, Faruk, Türkiye-Yunanistan İlişkileri ve Büyük Güçler, Kıbrıs, Ege ve Diğer Sorunlar, İstanbul: Der Yayınları, 2000.

 • Sönmezoğlu, Faruk, Nurcan Özgür Baklacıoğlu, Özlem Terzi, (derleyen-ler), XXI. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul: Der Ya-yınları, 2012.

 • Sönmezoğlu, Faruk ve Özgün Erler Bayır, (derleyenler), Dış Politika, Kar-şılaştırmalı Bir Bakış, İstanbul: Der Yayınları, 2014.

 • Sönmezoğlu, Faruk, İki Savaş Arası ve Sırasında Türk Dış Politikası, İs-tanbul: Der Yayınları, 2015.

 • Sönmezoğlu, Faruk, Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası, İstanbul: Der Yayınları, 2016.

 • Sönmezoğlu, Faruk, Son Onyıllarda Türk Dış Politikası, İstanbul: Der Ya-yınları, 2016.

 • Sönmezoğlu, Faruk (derleyen), XX. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Anali-zi, Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı, İstanbul: Der Yayınları, 2016.

 • Sönmezoğlu, Faruk, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Yedinci Baskı, İstanbul: Der Yayınları, 2019.

 • Sönmezoğlu, Faruk, Dış Politika Analizinde İç-Dış Faktör Önceliği Tar-tışması, Tarihsel Süreçten Kesitlerde Osmanlı/Türkiye Örnekleri, İs-tanbul: Der Yayınları, 2019.

 • Sönmezoğlu, Faruk, Hakan Güneş, Erhan Keleşoğlu, Uluslararası İlişkile-re Giriş, Gözden Geçirilmiş Sekizinci Baskı, İstanbul: Der Yayınları, 2021.

 • Sönmezoğlu, Faruk, Türkiye’nin Bağımsızlık Mücadelesi ve Dış Politika (1919-1923), İstanbul: Der Yayınları, 2023.

Bu içeriği paylaş