2013 Ustalara Saygı Ödülü: Prof. Dr. Ahmet Haluk ÜLMAN

UİK Derneği Yönetim Kurulu’nun 23 Kasım 2012 tarih ve 57 sayılı toplantısında, 2013 yılı “Ustalara Saygı Ödülü”nün Türkiye’de Uluslararası İlişkiler alanının kuruluş ve gelişimi için yaptığı katkılardan ötürü Prof. Dr. Ahmet Haluk Ülman'a takdim edilmesine karar verilmiştir.

Ana sayfa
Ödüller
Ustalara Saygı Ödülü

Prof. Dr. Ahmet Haluk ÜLMAN,1931 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kendisi 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasal Şube’den mezun olup Siyasi Tarih kürsüsünde asistan olarak göreve başlamıştır. 1961 yılında doktorasını verdikten sonra iki sene boyunca ABD’de araştırmalarda bulunan Prof. Ülman, akademik kariyerinin yanında TBMM’de iki dönem milletvekili olarak bulunmuş ve Kıbrıs Barış Harekatı sırasında diplomatik görevler de yürütmüştür. Kendisi Marmara Üniversitesi’nin kuruluşunun ardından oluşturulan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ilk bölüm başkanı ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kurucu dekanıdır. Başlıca uzmanlık alanları Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler olan Prof. Ülman, Türkiye’de Batı’ya bağımlı dış politikalara eleştirel bir bakış açısı getiren ilk akademisyenlerden biridir.

SEÇİLMİŞ YAYINLARI

  • I. Dünya Savaşına Giden Yol Ve Savaş, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2002.

  • Türk Amerikan Münasebetleri, 1939 -1947, Ankara, Sevinç Matbaası, 1961.

  • 1860 Lübnan Bunalımı: Osmanlı Diplomasisinden Bir Örnek Olay, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1963.

  • Başlangıcından Günümüze Kadar: Milletlerarası İşbirliği, Ankara, Başbakanlık Devlet Matbaası, 1965.

  • 1860- 1861 Suriye Buhranı: Osmanlı Diplomasisinden Bir Örnek Olay, Ankara, AÜSBF Dış Münasebetler Enstitüsü Yayınları, 1966.

Bu içeriği paylaş