2022 Ustalara Saygı Ödülü: Prof. Dr. Atila Eralp

UİK Derneği Yönetim Kurulu’nun 4 Şubat 2022 tarih ve 1 sayılı toplantısında, 2022 yılı “Ustalara Saygı Ödülü”nün Türkiye’de Uluslararası İlişkiler alanının kuruluş ve gelişimi için yaptığı katkılardan ötürü "Prof. Dr. Atila Eralp"e takdim edilmesine karar verilmiştir.

Ana sayfa
Ödüller
Ustalara Saygı Ödülü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü Emeritus Profesörü’dür. Aynı zamanda, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde Kıdemli Araştırmacı olarak çalışmaktadır. 2002’de Avrupa Bütünleşmesi Politikaları alanında Jean Monnet Chair unvanını kazanmıştır. 2007’de yürütücülüğünü üstlendiği Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi projesi, 2008’de Avrupa Komisyonu tarafından 20 Avrupa Başarı Çalışması’ndan birisi olarak seçilmiştir. Prof. Eralp’in araştırma alanları arasında Avrupa Birliği genişleme süreci, Avrupa komşuluk politikası ve Türkiye-Avrupa İlişkileri bulunmaktadır. Kendisinin bu konular üzerine çok sayıda makale ve kitabı yayınlanmıştır. Prof. Eralp, Avrupa Birliği destekli çeşitli disiplinler arası araştırma, eğitim ve iletişim projelerinin koordinatörlüğünü ve uygulanmasını üstlenmiştir.Prof. Eralp’in koordine ettiği ve uyguladığı, Avrupa Birliği’nin desteklediği disiplinler arası çeşitli araştırmaları, eğitimleri ve iletişim projelerinin bazıları şunlardır: FP6: CES-CER” (2005- 2008); “FP6: EU-CONSENT” (2005-2008); “SInAN” (2008-2009); “FP7: EU-GLOBAL” (2012-2015); “Horizon2020: FEUTURE” (2016-2019).

SEÇİLMİŞ YAYINLARI

 • “The Politics of Turkish Development Strategies”, Andrew Finkel ve Nükhet Sirman (der.), Turkish State and Turkish Society, London: Routledge, 1990, s. 219-258.
 • “Turkey and the European Community In the Changing Post-war International System”, Turkey and Europe, 1993, s. 24-44.
 • “Turkey and the European Community: Forging New Identities along Old Lines”, International Journal of Sociology, 24 (2-3), 1994, s. 131-147.
 • Devlet, Sistem ve Kimlik: Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, İstanbul: İletişim Yayınları, 1.
 • “Soğuk Savaş’tan Günümüze Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri”, Türkiye ve Avrupa, Ankara: İmge Yayınları, 1997.
 • “Turkey In The Enlargement Process: From Luxembourg to Helsinki”, Perceptions: Journal of International Affairs, 5 (2), 2000.
 • “Turkey and the European Union In the Post-Cold War Era”, Turkey’s New World Changing Dynamics In Turkish Foreign Policy, Alan Makovsky ve Sabri Sayarı (der.), Washington: Washington Institute for Near East Policy, 2000, s. 173-188.
 • Devlet ve Ötesi: Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar, İstanbul: İletişim Yayınları, 2005.
 • “The Role of Temporality and Interaction In the Turkey-EU Relationship”, New Perspectives on Turkey, 2009, 40, s. 147-168.
 • “Türkiye-Avrupa Bütünleşmesi: Tarihsel–Düşünsel Ortam ve Değişim”, Belgin Akçay ve Sinem Akgül Açıkmeşe (der.), Yarım Asrın Ardından Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2013, s. 69-83.
 • “Avrupa’nın Geleceği Tartışması: Değişen Küresel Bağlamda Türkiye-AB İlişkilerini Yeniden Canlandırmak”, İPM–Mercator Politika Notu, Haziran 2021, s. 1-14.
 • “Multilateralism Matters: Toward a Rules-Based Turkey-EU Relationship”, İPM–Mercator Politika Notu, May 2019, s. 1-8.
Bu içeriği paylaş