2014 Ustalara Saygı Ödülü: Prof. Dr. Duygu Bazoğlu Sezer

UİK Derneği Yönetim Kurulu’nun 3 Mart 2014 tarih ve 65 sayılı toplantısında, 2014 yılı “Ustalara Saygı Ödülü”nün Türkiye’de Uluslararası İlişkiler alanının kuruluş ve gelişimi için yaptığı katkılardan ötürü Prof. Dr. Duygu Bazoğlu Sezer'e takdim edilmesine karar verilmiştir.

Ana sayfa
Ödüller
Ustalara Saygı Ödülü

Prof. Dr. Duygu Bazoğlu Sezer, Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Profesörü ve NATO Savunma Koleji'nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Daha önce Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Yardımcı Doçenti ve Doçenti; Princeton Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde Misafir Araştırmacı; Columbia Üniversitesi Harriman Enstitüsü'nde Çift Yetkinlik Araştırmacısı ve Londra'da Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. IISS, RUSI ve International Spectator için uluslararası ve Türk güvenlik politikası ve sorunları üzerine kapsamlı yazılar yazmıştır. Rockford College ve Long Island University'den sırasıyla Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler dereceleri alan Sezer, Ankara Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi alanında doktora derecesine sahiptir.

SEÇİLMİŞ YAYINLARI

  • Khrushchev Devrimi'nin Balok-İçi Meselesi, Kamu Oyu ve Dış Politika

  • Turkey's Security Policies

  • The Atlantic Alliance in Crisis

  • Arap-İsrail Çatışması'nda Dönüşüm

  • The Nuclear Arms Race and the United Nations Special Conference on Disarmament

  • Peaceful Co-Existence: Soviet Foreign Policy Towards Turkey and the Near East

  • Turkish Foreign Policy in the Year-2000

  • Turkey's Security Policy: The Challenges of Adaptation to the Post-INF Era

Bu içeriği paylaş