2018 UİK Teşvik Ödülü: Doç. Dr. Özge Zihnioğlu

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Yönetim Kurulu’nun 13 Nisan 2018 tarih ve 90 sayılı kararı ile, Uluslararası İlişkiler alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve gelecek vadeden genç bilim insanlarının tespit edilmesi, gelişimlerinin desteklenmesi ve alanda tanınmalarının sağlanması amacıyla UİK Teşvik Ödülü'nün Doç. Dr. Özge Zihnioğlu'na verilmesine karar vermiştir.

Ana sayfa
Ödüller
UİK Teşvik Ödülü

Uluslararası İlişkiler Konseyi, Türkiye’de Uluslararası İlişkiler alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve gelecek vadeden genç bilim insanlarının belirlenmesi, gelişimlerinin desteklenmesi ve alanda tanınmalarının sağlanması amaçlarıyla UİK Teşvik Ödülü programını başlatmıştır. UİK’in ilk Teşvik Ödülü, Uluslararası İlişkiler Konseyi, Altınbaş Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi katkılarıyla verilmektedir.

2018 Yılı Değerlendirme Komitesi

Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Pınar Bilgin, Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Aylin Güney, Yaşar Üniversitesi

Prof. Dr. Ali L. Karaosmanoğlu, Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi

Prof. Dr. Meltem Müftüler Baç, Sabancı Üniversitesi (Koordinatör)

Prof. Dr. Ziya Öniş, Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu, İstanbul Üniversitesi

Ödül Gerekçesi

2018 UİK Teşvik Ödülü Değerlendirme Komitesi’nin raporu şu şekildedir:

Doç. Dr. Özge Zihnioğlu, Uluslararası İlişkiler alanında yaptığı akademik çalışmaların özgün bilimsel katkıları nedeniyle UİK Teşvik Ödülü’ne oyçokluğu ile hak kazanmıştır. Kendisinin dış politika yapımı ve Türkiye’deki iç dinamiklerin dış politikaya etkisini inceleyen çalışmaları Uluslararası İlişkiler yazınına değerli katkılar sağlamaktadır. 2018 UİK Teşvik Ödülü Türkiye’deki Uluslararası İlişkiler alanını geliştirmesi ve evrensel düzeyde katkı sağlaması beklentisiyle İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Zihnioğlu’na takdim edilmektedir.

Özgeçmiş

Doç. Dr. Özge Zihnioğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Özge Zihnioğlu lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde birincilikle, yüksek lisansını Katolik Leuven Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümü’nde ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora sonrasında Yale Üniversitesi’nde araştırmacı ve Champagne-Urbana Illinois Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak bulunmuştur.

Dr. Zihnioğlu’nun araştırmaları, Avrupa bütünleşmesi, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği sivil toplum politikası ile sivil toplum konularına odaklanmıştır. Bu konular üzerine TÜBİTAK ve British Council destekli araştırmalar yürütmüştür.

Dr. Zihnioğlu, Bilim Akademisi altında faaliyet gösteren Genç Bilim Akademisi Çalışma Grubu’nun Yürütme Kurulu Üyesi, Siyasi İlimler Türk Derneği’nin Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Akademik Avrupa Birliği Türkiye Ağı’nın (A-NEST), üyeliği görevlerini üstlenmektedir.

Dr. Özge Zihnioğlu, 2015 yılında Bilim Akademisi’nin Genç Bilim İnsanları Ödülü’ne layık görülmüştür.

Seçilmiş Yayınları

 • Migration and Global Environmental Change, Akdeniz Çalıştay Raporu, Londra: UK Government Office for Science, 2011.
 • “The First Year of Insurgency in Syria: What Went Wrong?” Yale Journal of International Affairs, http://yalejournal.org/op-ed_post/the-first-year-of-insurgency-in-syria-what-went-wrong/, 2012.
 • “Casting a Role for Civil Society Organizations in European Integration: The Case of Turkey”, Scott Nicholas Romaniuk ve Marguerite Marlin (der.), Divided States: Strategic Relations in EU-Russia Divisions, Hamburg: Disserta Verlag, 2012.
 • European Union Civil Society Policy and Turkey: A Bridge Too Far?Birleşik Krallık: Palgrave, Macmillan, 2013.
 • “The ‘Civil Society Policy’ of the European Union for Promoting Democracy in Turkey: Golden Goose or Dead Duck?,” Journal of Southeast European and Black Sea Studies, 13 (3), 2013, s. 381-400.
 • “La sociedad civil en Turquía y su contribución a la consolidación”,Ignacio Álvarez-Ossorio (der.), Sociedad Civil y Contestacion en Oriente Medio y Norte de Africa, Barselona: Barcelona Centre for International Affairs, 2013 (Marién Durán Cenit ile birlikte).
 • Kadının Güçlendirilmesi ve İstihdam, Global Political Trends Çalışma Kağıdı Serisi-8, İstanbul: Global Political Trends, 2013.
 • Kadının Güçlendirilmesi ve Eğitim, Global Political Trends Çalışma Kağıdı Serisi-1, İstanbul: Global Political Trends, 2013.
 • “Bringing the European Union Back on the Agenda of Turkish Foreign Policy,” Insight Turkey, 16 (3), 2014, s. 149-165.
 • “Neo-Korporatizmden Birleştirici Demokrasiye, Sivil Toplumun Avrupa Birliği’ndeki Uzun İnce Yolu”, Uluslararası İlişkiler, 12 (45), 2015, s. 5-21.
 • “TurkishForeignPolicyunderAKPRule: MakingSenseof theTurbulence”, Political Studies Review, 15 (1), 2017, s. 28-39 (Burak Cop ile birlikte).
 • “Resuming Civic Activism in Turkey,” ABD: Carnegie Endowment for International Peace, 2017.
 • “Civic Cooperation in Turkey,” ABD: Carnegie Endowment for International Peace, 2017.
 • “Turkey: The Struggles of a New Civil Society”, Richard Youngs (der.), Global Civic Activism in Flux, USA: Carnegie Endowment for International Peace, 2017.
 • EU-Turkey Relations: Civil Society, Depoliticization and Retreating Democracy, Birleşik Krallık: Routledge, baskıda.
Bu içeriği paylaş