İşbirliği Çerçevesinde Güvenlik

5 dakikalık okuma
8 ay önce
Ana sayfa

Federal Hibe Destekleri kapsamında ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen “Security Through Cooperation; Turkey-US-NATO Triangle” (Project No: S-TU-150-19-GR-029) projesi kapsamında Mayıs 2019 ile Kasım 2021 arasında gerçekleştirilen toplantılar, çevrimiçi seminerler, çalıştaylar, similasyonlar ve eğitim programıyla, Türkiye-NATO-Amerika Birleşik Devletleri üçgenininde güvenlik ilişkilerinin şekillenmesi ele alınmış, ilgili konularda bilgi geliştirme ve aktarma çalışmaları yapılmış, güvenlik alanına ilgi duyan lisansüstü öğrencilere yönelik kavrayış artırıcı çalışmalar gerçekleştirilmiş ve ilgili konularda uzman ve akademisyenlerle kamuoyunu bilgilendirici tartışmalar yapılarak, kısa video-analizler hazırlanmıştır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantılar:

“Transatlantik Güvenlik ve Türkiye”, 13 Eylül 2019, Trabzon (Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Uluslararası İlişkiler Konseyi İşbirliği ile)

Moderatör:

 • Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe (Kadir Has Üniversitesi)

Konuşmacılar:

Transatlantik Güvenlik İlişkileri ve Türkiye üzerine lisansüstü öğrencileriyle interaktif etkinlik, 13 Eylül 2019, Trabzon (Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Uluslararası İlişkiler Konseyi İşbirliği ile)

“Doğu ve Batı Arasında Türkiye: Siyaset, Ekonomi ve Dış Politika”, 4 Mart 2020, Mersin (Mersin Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği ve Uluslararası İlişkiler Konseyi ile)

Konuşmacılar:

Mersin Üniversitesi 4. Sınıf Lisans ve Lisansüstü Uluslararası İlişkiler Öğrencileri ile Öğrenci Semineri, Mersin Üniversitesi.

 • Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe (Kadir Has Üniversitesi)
 • “Biden Döneminde Türkiye-AB İlişkilerindeki Olasılıklar” Webinarı, 9 Mart 2021
 • (EDAM, Kadir Has Üniversitesi, Güvenlik Portalı ve Uluslararası İlişkiler Konseyi İşbirliği ile)

Moderatör:

 • Prof. Dr. Mustafa Aydın (Kadir Has Üniversitesi)

Konuşmacılar:

“Biden Döneminde Transatlantik İlişkiler, NATO’nun Geleceği ve Türkiye” Zoom Webinarı, 23 Mart 2021 (EDAM, Kadir Has Üniversitesi, Güvenlik Portalı ve Uluslararası İlişkiler Konseyi İşbirliği ile).

Moderatör:

 • Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe (Kadir Has Üniversitesi)

Konuşmacılar:

“Sosyal Bilimler için Siber Güvenlik Eğitimi”, 14-16 Nisan 2021 (Global Academy, Güvenlik Portalı, Kadir Has Üniversitesi ve Uluslararası İlişkiler Konseyi İşbirliği ile)

Koordinatör:

 • Doç. Dr. Salih Bıçakcı (Kadir Has Üniversitesi)

Konuşmacılar:

 • Doç. Dr. Salih Bıçakcı (Kadir Has Üniversitesi)
 • Burak Sadıç (Palo Alto Networks)
 • Ayşim Niksarlı (Forcerta Siber Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri)
 • Huzeyfe Önal (BGA Security)
 • Mesut Demirbilek (Mysecurity Analytics)
 • Minhaç Çelik (Siber Bülten)
 • Burçak Ünsal (Ünsal Hukuk Bürosu)
 • Tuğba Öztürk (A101 Yeni Mağazacılık)
 • Murat Lostar (Loster Bilgi Güvenliği)

Proje kapsamında gerçekleştirilen kayıtlara ulaşmak için ilgili bağlantılara tıklayınız:

Ahmet Kasım Han, Altınbaş Üniversitesi – Ortadoğu’nun Güvenliği Kapsamında Türk-Amerikan İlişkileri

Barçın Yinanç, Hürriyet Daily News – Türk-Amerikan İlişkilerinin Basında Ele Alınışı

Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi – Tarihte Osmanlı-ABD İlişkileri

Çiğdem Üstün, Nişantaşı Üniversitesi – Transatlantik İlişkilerin Ticari Boyutu

Deniz Ülke Arıboğan, Üsküdar Üniversitesi – Türkiye’de ABD’nin Kültürel Etkileri

Ece Baban, Fenerbahçe Üniversitesi – Trump Dönemi Türk-Amerikan İlişkilerinde Sosyal Medya Etkisi

Ebru Canan Sokullu, Bahçeşehir Üniversitesi – Türk-Amerikan İlişkilerine Dair Kamuoyu Algıları

Efe Sıvış, Fenerbahçe Üniversitesi – Kurtuluş Savaşı Döneminde Türkiye-ABD İlişkileri

Emel Parlar Dal, Marmara Üniversitesi – Terörle Mücadelede ABD-Türkiye İşbirliği

Emrah Karaoğuz, Kadir Has Üniversitesi – Türkiye-ABD Ticari İlişkileri

Emre Erşen, Marmara Üniversitesi – Türk-Amerikan İlişkilerinde Enerji Güvenliği Konuları

Evren Balta, Özyeğin Üniversitesi – ABD Vatandaşlığının Türkiye’deki Algısı

Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi – Türkiye-ABD Arasında Sivil Toplum İlişkileri

Fulya Ereker, Altınbaş Üniversitesi – Türkiye’nin NATO Üyeliğinin Tarihçesi ve Gelişimi

Haldun Yalçınkaya, TOBB-ETÜ – Türk Ordusunun NATO Operasyonlarına Katılımı

İnan Rüma, İstanbul Bilgi Üniversitesi – Türk-Amerikan İlişkilerinin Ekonomi Politiği

Mehmet Ali Tuğtan, İstanbul Bilgi Üniversitesi – ABD’nin Türkiye’ye Ekonomik ve Askeri Yardımları

Mensur Akgün, İstanbul Kültür Üniversitesi – Türkiye’nin Transatlantik Güvenliğe Katkıları; TR-ABD-NATO

Mitat Çelikpala, Kadir Has Üniversitesi – Türkiye’nin NATO Üyeliği

Murat Erdoğan, Türk-Alman Üniversitesi – Göç – NATO, AB, ABD ve Türkiye

Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi – Transatlantik İlişkilerin Güvenlik Gündemi: Genel Bakış

Namık Tan, Emekli Büyükelçi – NATO’nun Türkiye Güvenliğine Katkıları

Sabri Sayarı, Sabancı Üniversitesi – Soğuk Savaş Döneminde Türk-Amerikan İlişkileri

Salih Bıçakcı, Kadir Has Üniversitesi – Transatlantik İlişkilerde Siber Güvenlik ve Türkiye

Serhat Güvenç, Kadir Has Üniversitesi – Türkiye’deki ABD/NATO Üsleri ve Evrimi

Sıtkı Egeli, İzmir Ekonomi Üniversitesi – Transatlantik İlişkilerin Savunma Boyutu

Soli Özel, Kadir Has Üniversitesi – Türk-Amerikan İlişkilerinin Güncel Konuları

Sinem Akgül Açıkmeşe, Kadir Has Üniversitesi – Türkiye-NATO-AB İlişkileri

Şuhnaz Yılmaz, Koç Üniversitesi – 1990’lı Yıllarda Türk-Amerikan İlişkileri

Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Üniversitesi – Türk-Yunan Gerginliklerinde ABD ve NATO Etkisi

Bu içeriği paylaş