X. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, 23-26 Mayıs 2024’te Radisson Blu Otel Ordu’da Düzenlendi

1 dakikalık okuma
2 hafta önce
Ana sayfa
Haberler

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen ve Global Academy’nin de destekçilerinden olduğu Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi‘nin onuncusu 23-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle Radisson Blu Otel Ordu’da gerçekleştirildi.

Etkinliğimiz hakemli olup, hakem değerlendirmesinin ardından kongreye kabul edilen bildiriler için kabul mektupları, bildiri sahibi yazar ya da yazarlara kişisel e-posta adresleri yoluyla duyurulmuştur.

Kongre; panel, çalıştay ve sunumlar ile Türkiye’de Uluslararası İlişkiler disiplininde çalışan akademisyenleri, uzmanları ve doktora adaylarını bir araya getirerek, disiplinin güncel tartışmaları ile yeni gelişmelerine ilişkin çalışmalarını paylaşacakları bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Kongre’de Uluslararası İlişkiler disiplininin Türkiye’de ve dünyada dünü, bugünü ve geleceğine yönelik geleneksel ve güncel tartışmalar ele alınmaktadır. Uluslararası İlişkiler alanındaki kurumsal, kuramsal ve metodolojik çalışma ve gelişmeler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve komşu disiplinlerle ilişkilerin tartışılacağı Kongre’ye bildiri ve panel özetleriyle katkı sunulması beklenmektedir.

Bu içeriği paylaş