VII. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi

UİK Kongresi
2 dakikalık okuma
8 yıl önce
Ana sayfa
Haberler

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından 2005 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi’nin yedincisi Yaşar Üniversitesi işbirliği, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi katkılarıyla, 28 Nisan-1 Mayıs 2016 tarihlerinde Çeşme Altın Yunus Otel’de gerçekleştirilecektir.

KONGRE TEMALARI

Kongre’de Uluslararası İlişkiler disiplininin Türkiye’de ve dünyada dünü, bugünü ve geleceğine yönelik geleneksel ve güncel tartışmalar ele alınacaktır. Bütünlükçü bir yaklaşımla, Uluslararası İlişkiler alanındaki kurumsal, kuramsal ve metodolojik çalışma ve gelişmeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yayıncılık ve komşu disiplinlerle ilişkilerin tartışılacağı Kongre’de bildiri sunmak isteyen öğretim elemanları ve doktora öğrencileri bildiri ve panel özetleri gönderebileceklerdir. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, olası genel konu başlıkları aşağıda listelenmiştir.

 Uluslararası İlişkiler çalışmalarında bilimsellik, metodoloji ve yöntem  Uluslararası İlişkilerde kuramsal çalışmalar ve son gelişmeler  Türkiye ve Dünya’da Uluslararası İlişkiler eğitimi (lisans, yüksek lisans, doktora); programlar, sorunlar, alternatifler  Uluslararası İlişkilerde yeni öğretim teknikleri  Uluslararası İlişkilerde bölge çalışmalarının yeri (Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Avrasya, Balkanlar vb.)  Uluslararası İlişkilerin alt temaları ve disiplinleri (Ekonomi-Politik, Siyasi Tarih, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi, Güvenlik Çalışmaları) ile geçişkenlikler  Uluslararası İlişkiler ve komşu disiplinler  Uluslararası İlişkilerde akademi ile medya, devlet ve özel sektör arasındaki ilişkiler  Uluslararası İlişkilerde düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerinin rolü  Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası İlişkiler disiplininin geleceği  Türkiye’den Uluslararası İlişkiler yazınına katkılar  Uluslararası İlişkilerde kalite süreçleri ve Bologna uyumu  Uluslararası İlişkilerde istihdam ve kariyer olanakları  Uluslararası İlişkilerde yayın yapmak  Uluslararası İlişkiler yayıncılığı  Uluslararası İlişkiler ders kitapları  Uluslararası İlişkilerde araştırma projelerinin yürütülmesi  Uluslararası İlişkilerde atama-yükseltme kriterleri  Uluslararası İlişkilerde kurumsallaşma  Uluslararası İlişkiler ve kadın

Bu içeriği paylaş