Uluslararası İlişkiler Anketleri

Yayınlar & Anketler
1 dakikalık okuma
13 yıl önce
Ana sayfa
Haberler

Prof. Dr. Mustafa Aydın tarafından Nisan-Haziran 2007 ve Haziran-Temmuz 2009'da olmak üzere iki kez yapılan ve Türkiye'deki üniversitelerin Uluslararası İlişkiler bölümlerinde görevli öğretim üyeleri arasında dünyadaki değişimlerin disiplin üzerinde etkili olup olmadığı ve eğitime ne kadar yansıdığını sorgulayan anket çalışmalarıdır. • Aydın, Mustafa, "Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Bilimsel Araştırma ve Eğitim Uygulamaları ile Disipline Bakış Açıları ve Siyasi Tutumları Anketi", Uluslararası İlişkiler, Cilt 4, Sayı 15 (Güz 2007), s. 1-31. • Aydın, Mustafa ve Yazgan, Korhan "Türkiye'de Uluslararası İlilkiler Akademisyenleri Araştırma, Eğitim ve Disiplin Değerlendirmeleri Anketi - 2009", Uluslararası İlişkiler, Cilt 7, Sayı 25 (Bahar 2010), s. 3-42.

Bu içeriği paylaş