Türkiye Barışı Koruma Veri Tabanı (TÜBAKOV)

Duyurular
2 dakikalık okuma
5 yıl önce
Ana sayfa
Haberler
Türkiye Barışı Koruma Veri Tabanı (TÜBAKOV), Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) ev sahipliğinde 3 Mayıs 2018 tarihinden itibaren www.uik.org.tr/tubakov adresinde kullanıma açılan, Türkiye’nin katıldığı uluslararası barış harekâtlarının ve misyonlarının web temelli incelenmesine olanak sağlayan bir veri setidir.
TÜBAKOV Türkiye’nin katılım sağladığı barış harekâtlarının öncelikle nicel analizinin yapılmasına yönelik bir kaynak olarak tasarlanmıştır. Amacı, bu harekâtlar üzerine daha detaylı ve çok boyutlu çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılara nicel ve nitel bilgi sağlamaktır. Toplanan veri evrensel olarak referans kabul edilen veri setlerinin kurgularından ve standartlarından yararlanılarak veri setine dönüştürülmüştür.
TÜBAKOV genelde Türkiye’nin dış politikası ve özelde Türkiye’nin barış misyonları ve operasyonlarına katılım ve katkılarıyla ilgilenen akademisyenlerin yanı sıra, karar alma süreçlerinde yer alan sivil ve askeri yetkililer, konuya dair bilgi ve veriye ihtiyacı olan basın mensupları, sivil toplum örgütleri, uluslararası kurum ve kuruluş çalışanları, öğrenciler ve tüm araştırmacıların kullanımına Türkçe ve İngilizce dillerinde sunulmuş bir veri tabanıdır. Bu çerçevede geliştirilip kullanıma sunulan etkileşimli harita ve coğrafi bilgi sistemleri temelli ara yüz ile, Türkiye’nin uluslararası barış harekâtlarına katılım yılları, sahada konuşlandırılan gücün nitelik ve niceliği ile harekât sınıflandırması dahilinde harekât türü ve sorumlu uluslararası kurumlar gibi değişkenler bir araya getirilerek, Türkiye’nin katıldığı harekâtların coğrafi ve yıllara göre dağılımının görselleştirilmesi yönünde de önemli bir adım atılmıştır.
TÜBAKOV, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından ARDEB 3001 programı kapsamında 114K985 proje numarası ile desteklenen “Türkiye’nin Barışı Koruma Faaliyetlerine Katılımı ve Eğilimlerinin Belirlenmesi” araştırma projesi çerçevesinde geliştirilmiştir.
Proje Ekibi
Haldun YALÇINKAYA – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Emre HATİPOĞLU – Sabancı Üniversitesi
D. Arıkan AÇAR – Yaşar Üniversitesi
Mitat ÇELİKPALA – Kadir Has Üniversitesi

Türkiye Barışı Koruma Veri Tabanı (TÜBAKOV), Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) ev sahipliğinde 3 Mayıs 2018 tarihinden itibaren www.uik.org.tr/tubakov adresinde kullanıma açılan, Türkiye’nin katıldığı uluslararası barış harekâtlarının ve misyonlarının web temelli incelenmesine olanak sağlayan bir veri setidir. TÜBAKOV Türkiye’nin katılım sağladığı barış harekâtlarının öncelikle nicel analizinin yapılmasına yönelik bir kaynak olarak tasarlanmıştır. Amacı, bu harekâtlar üzerine daha detaylı ve çok boyutlu çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılara nicel ve nitel bilgi sağlamaktır. Toplanan veri evrensel olarak referans kabul edilen veri setlerinin kurgularından ve standartlarından yararlanılarak veri setine dönüştürülmüştür.

TÜBAKOV genelde Türkiye’nin dış politikası ve özelde Türkiye’nin barış misyonları ve operasyonlarına katılım ve katkılarıyla ilgilenen akademisyenlerin yanı sıra, karar alma süreçlerinde yer alan sivil ve askeri yetkililer, konuya dair bilgi ve veriye ihtiyacı olan basın mensupları, sivil toplum örgütleri, uluslararası kurum ve kuruluş çalışanları, öğrenciler ve tüm araştırmacıların kullanımına Türkçe ve İngilizce dillerinde sunulmuş bir veri tabanıdır. Bu çerçevede geliştirilip kullanıma sunulan etkileşimli harita ve coğrafi bilgi sistemleri temelli ara yüz ile, Türkiye’nin uluslararası barış harekâtlarına katılım yılları, sahada konuşlandırılan gücün nitelik ve niceliği ile harekât sınıflandırması dahilinde harekât türü ve sorumlu uluslararası kurumlar gibi değişkenler bir araya getirilerek, Türkiye’nin katıldığı harekâtların coğrafi ve yıllara göre dağılımının görselleştirilmesi yönünde de önemli bir adım atılmıştır.

TÜBAKOV, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından ARDEB 3001 programı kapsamında 114K985 proje numarası ile desteklenen “Türkiye’nin Barışı Koruma Faaliyetlerine Katılımı ve Eğilimlerinin Belirlenmesi” araştırma projesi çerçevesinde geliştirilmiştir.

Proje Ekibi Haldun YALÇINKAYA – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Emre HATİPOĞLU – Sabancı Üniversitesi D. Arıkan AÇAR – Yaşar Üniversitesi Mitat ÇELİKPALA – Kadir Has Üniversitesi

Bu içeriği paylaş