“Türk Dış Politikasının Güvenlik Gündemi” çalıştayı TOBB-ETÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Toplantılar
2 dakikalık okuma
2 yıl önce
Ana sayfa
Haberler

Çalıştayda, Doç. Dr. Bahadır Pehlivantürk (TOBB ETÜ) moderatörlüğünde “Türk Dış Politikasının Transatlantik Gündemi”; Prof. Dr. Şaban Kardaş (TOBB-ETÜ) moderatörlüğünde “Enerji Güvenliği ve Dijital Dönüşüm”; Doç. Dr. Nihat Ali Özcan (TOBB-ETÜ) moderatörlüğünde ise “Askeri Güvenlik Gündemi” başlıklarından oluşan 3 oturumda bilgi alışverişinde bulunuldu. Kadir Has Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Aydın “Transatlantik İttifakı Perspektifinden Türkiye’nin Karadeniz, Balkanlar ve  Kafkasya İlişkileri” ve Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe “Stratejik Otonomi Arayışı ve Avrupa Güvenliğinde Yeni Eğilimler” başlıklı konularda sunumlarını gerçekleştirdiler.

Toplantıya Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden, devlet kurumlarından, araştırma merkezlerinden katılan akademisyen, araştırmacılar ve bürokratlar aşağıdaki gibidir:

I.Oturum: Türk Dış Politikasının Transatlantik Gündemi

Moderatör: Doç. Dr. Bahadır Pehlivantürk, TOBB-ETÜ

 • Doç. Dr. Özgür Özdamar, Bilkent Üniversitesi

“ABD’nin yeni büyük stratejisine dair farklı eğilimler”

 • Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe, Kadir Has Üniversitesi

“Stratejik otonomi arayışı ve Avrupa güvenliğinde yeni eğilimler”

 • Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi

“Transatlantik ittifakı perspektifinden Türkiye’nin Karadeniz, Balkanlar ve Kafkasya ilişkileri"

 • Prof. Dr. Mesut Özcan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

“Transatlantik ittifakı perspektifinden Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika İlişkileri”

Raportör: Prof. Dr. Kıvanç Ulusoy, İstanbul Üniversitesi

II.Oturum: Enerji Güvenliği ve Dijital Dönüşüm

Moderatör: Prof. Dr. Şaban Kardaş (TOBB-ETÜ)

 • Doç. Dr. Pınar İpek, TOBB-ETÜ

“Enerji dönüşümü ve yönetişiminde yeni eğilimler”

 • Mehmet Öğütçü, London Energy Club

“Dünya enerjisinde erken yeşil dönüşümün yarattığı risk ve fırsatlar”

 • Dr. Safa Uslu, T.C. Cumhurbaşkanlığı

“Enerji dönüşümü ve dijital dönüşüm: Türkiye’nin yönetişim tecrübesi”

 • Eser Özdil, Glocal

“Enerji dönüşümü ve dijital dönüşüm: Özel sektörden bir bakış”

Raportör: Dr. Öğretim Üyesi Arıkan Açar, Yaşar Üniversitesi

III.Oturum: Askeri Güvenlik Gündemi

Moderatör: Doç. Dr. Nihat Ali Özcan (TOBB-ETÜ)

 • General (Emekli) Ahmet Yavuz

“Askeri güç kullanımının dış politikada artan rolü ve TSK’nın dönüşümü”

 • Büyükelçi (Emekli) Ömer Önhon

“Askeri güç kullanımının dış politikada artan rolü sürdürülebilir mi? Suriye örnek olayı”

 • Dr. Sıtkı Egeli, İzmir Ekonomi Üniversitesi

“Türkiye’nin savunma sanayii ve silahlanma politikalarında temel eğilimler”

 • Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya, TOBB-ETÜ

“Türkiye’ninaskeri enstrümanları kullanma kapasitesi: fırsatlar ve riskler

Raportör: Doç. Dr. Şevket Ovalı, Dokuz Eylül Üniversitesi

Bu içeriği paylaş