2024 YILI UİK GENÇ BİLİM İNSANI TEŞVİK ÖDÜLÜ DUYURUSU

7 dakikalık okuma
6 ay önce
Ana sayfa
Haberler

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Yönetim Kurulu’nun 14 Temmuz 2017 tarih ve 85 sayılı kararı ile, Uluslararası İlişkiler alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve gelecek vadeden genç bilim insanlarının tespit edilmesi, gelişimlerinin desteklenmesi ve alanda tanınmalarının sağlanması amacıyla UİK Genç Bilim İnsanı Teşvik Ödülü ihdas edilmesine karar vermiştir.

Söz konusu ödül programı kapsamında Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Bölge Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Güvenlik, Jeopolitik ve benzeri alanlar dahil olmak üzere, Uluslararası İlişkiler disiplini ve ilişkili alanlarda çalışan genç bilim insanlarına ödül verilmesi öngörülmektedir.

Hakem heyeti raporunun ardından teşvik ödülünü almaya hak kazanan aday, e-posta yoluyla bilgilendirilecek ve 23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Onuncu Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi’nde ödülü takdim edilecektir. Ödül sahibi, ulaşım ve konaklama giderleri derneğimiz tarafından karşılanacak biçimde, Kongremize davet edilecektir.

Başvuruların en geç 19 Şubat 2024 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.

UİK Teşvik Ödülü’ne başvuru süreci, değerlendirme kriterleri ve hazırlanacak bilimsel dosyaya ilişkin esasları aşağıda bulabilirsiniz.

2024 YILI UİK GENÇ BİLİM İNSANI TEŞVİK ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK) Yönetim Kurulu’nun 14 Temmuz 2017 tarih ve 85 sayılı kararı ile, Uluslararası İlişkiler alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve gelecek vadeden genç bilim insanlarının tespit edilmesi, gelişimlerinin desteklenmesi ve alanda tanınmalarının sağlanması amacıyla UİK Teşvik Ödülü ihdas edilmesine karar vermiştir.

Söz konusu ödül programı kapsamında Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Bölge Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Güvenlik, Jeopolitik ve benzeri alanlar dahil olmak üzere, Uluslararası İlişkiler disiplini ve ilişkili alanlarda çalışan bilim insanlarına ödül verilmesi öngörülmektedir.

UİK Teşvik Ödülü’ne başvuru, değerlendirme ve ilana ilişkin esaslar şu şekildedir:

BAŞVURU KOŞULLARI

-Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Bölge Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Güvenlik, Jeopolitik ve benzeri alanlar dahil olmak üzere, Uluslararası İlişkiler disiplini ve ilişkili alanlarında çalışıyor veya bilimsel araştırma/çalışma yürütüyor olmak;

-Doktorasını tamamlamış olmak;

-1986 ve sonrası doğumlu olmak;

-Başvurular adayların kendileri tarafından yapılabileceği gibi, T.C. sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve bünyesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü bulunan üniversitelerin rektörleri, Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne sahip fakültelerin dekanlıkları, Uluslararası İlişkiler Bölümleri ve bir Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde en az 5 yıldır profesör kadrosunda çalışan kıdemli akademisyenler ile UİK Yönetim Kurulu ve UİK Teşvik Ödülü Değerlendirme Komitesi üyeleri tarafından da aday gösterebilirler.

BAŞVURU DÖNEMİ

Başvuru ile ilgili tüm belgelerin (eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu dahil) elektronik olarak en geç 19 Şubat 2024 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ile e-postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER

Dijital kopyası başvuru dosyasına eklenmesi gereken belgeler:

-Başvuru formu; (formu indirip doldurmak için tıklayınız)

-Aday gerekçe yazısı: Başvuruyu kişi kendisi yapıyorsa, aday olma gerekçeleri. Aday bir başkası tarafından öneriliyorsa, gösterilen kişilere ilişkin öneren kişinin/kurumun gerekçeli destek yazısı.;

-Adayın ayrıntılı özgeçmişi;

-Adayın yayın listesi (yayımlanmak üzere kabul almış yayınların kabul belgeleri eklenmelidir);

-Adayın yayınları içinde önemli bulduğu en az üç, en fazla beş yayının tam metni; Adayın yayınlarına yapılan atıfları içeren bir liste (Web of Science, Scopus ve Google Scholar Citations çıktıları);

-Adayın görev aldığı projeler, akademik ve idari görevler, üye olduğu bilimsel kuruluşlar ile ödüllerini içeren tam liste (Proje kabul mektupları, ödül belgelerinin fotokopisi, editör kurulunda oldukları dergilerin bu bilgiyi gösteren sayfaları vb.)

-Eğer aday kendi başvuruyorsa, 2 adet referans mektubu; eğer kurum veya kişi aday öneriyorsa,1 adet referans mektubu (kapalı zarf içerisinde ıslak imzalı olacak şekilde son başvuru tarihine kadar dernek adresine postayla gönderilmesi gerekmektedir).

YÜKÜMLÜLÜKLER

UİK Teşvik Ödülü’ne uygun görülen kişilerin;

2024 yılı Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi’ne katılarak ödülünü elden teslim alması gerekmektedir. 2023 yılı Kongresi, 23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

2024 UİK GENÇ BİLİM İNSANI TEŞVİK ÖDÜLÜ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ (soyadı sırasına göre)

  • Meliha Altunışık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Komite Başkanı)
  • Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi
  • Mine Eder, Boğaziçi Üniversitesi
  • Gencer Özcan, İstanbul Bilgi Üniversitesi,
  • Şuhnaz Yılmaz, Koç Üniversitesi

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

UİK Teşvik Ödülü Değerlendirme Komitesi, adayların bilimsel dosyalarını aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirecektir:

a) Bilimsel Faaliyetler Adayın yayınlarının bilimsel niteliği; yayınların ulusal ve/veya uluslararası alana katkısı ve etkinliği; yayınların özgünlüğü (söz konusu alandaki eksiklikleri ortaya koyarak, bu eksiklerin giderilmesi yönünde özgün ve yenilikçi katkılar sağlanıp sağlanmadığı); yayınların yer aldığı ulusal ve/veya uluslararası mecraların çeşitliliği ve alan açısından önemi; ortak yazarlı çalışmalarda adayın katkı düzeyi; yayınların aldığı atıflar; bilimsel çalışmalarının geleceğe yönelik umut vaat edip etmediği ile

b) Projeler, Akademik ve İdari Görevler Projelerde alınan görevler, Katıldığı ulusal/uluslararası akademik etkinlikler, akademik ve idari görevler, toplumsal hizmet faaliyetleri, Türkiye’de disiplinin gelişimine katkıları, öğrenci yetiştirmedeki katkılarıdır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvuruların teknik açıdan tam olup olmadıkları UİK Sekretaryası tarafından incelerek, başvuru koşullarını sağlayan dosyalar değerlendirme komitesi üyelerine ulaştırılacaktır.

Değerlendirme Komitesi üyeleri, 1 Mart -1 Nisan 2024 tarihleri arasında adayların dosyalarını inceleyerek, her aday için puanlama tablosu dolduracaklardır. Ayrıca ödülün verilmesi gerektiğine inandıkları aday için gerekçeli rapor hazırlayacaklardır. Komite üyeleri tarafından hazırlanan tablolar ve raporlar Nisan ayının ikinci haftası yapılacak toplantıda ele alınarak, ödüle uygun görülen bilim insanı (insanları) karara bağlanacaktır.

Komite tarafından belirlenen kişiye ödülün verilmesi nihai kararı UİK Yönetim Kurulu tarafından alınıp ilan edilecektir.

KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ

UİK Genç Bilim İnsanı Teşvik Ödülü’ne layık görülen kişinin ilanı ödül sahibine yazılı olarak ve http://www.uik.org.tr internet adresinde kamuya açık olarak yapılır.

UİK Genç Bilim İnsanı Teşvik Ödülü’ne layık görülen kişi/kişiler;

Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi’ne davet edilecek, ödül sahiplerinin konaklama ve ulaşım masrafları karşılanacak ve kongre sırasında kendilerine UİK Genç Bilim İnsanı Teşvik Ödül belgesi, plaketi ve anı objesi takdim edilecektir. Ödül kazanan kişi/kişiler, dernek internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak ve kendilerine Uluslararası İlişkiler Dergisi’ne 3 yıl süreyle ücretsiz abonelik hakkı tanınacaktır.

Bu içeriği paylaş