2020 Distinguished Service Award: Prof. Beril Dedeoğlu

Since the UIK Congress could not be held in 2020 due to the pandemic, the "Distinguished Service Award" for 2020 was presented at the ceremony to be held in memory of "Prof. Dr. Beril Dedeoğlu" at the 2022 UIK Congress.

Home page
Awards
Distinguished Service Award

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ndeki lisans eğitiminin ardından, aynı kurumda araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlamış ve 1993’te “Avrupa Topluluğu Bütünleşme Sürecinde Parasal Birlik Siyasal Birlik İlişkisi” başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. 1995’ten itibaren Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapan Dedeoğlu, 1999’da doçent, 2005’te profesör unvanını almış; 2015’e kadar aynı Üniversitede Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Önce 2012’de, ardından 2015’te YÖK üyesi olarak atanan Beril Dedeoğlu, Ekim-Kasım 2015’te 63. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bünyesinde Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci olarak da görev yapmıştır. Şubat-Ekim 2017’de Ege Üniversitesi rektör vekilliği görevini yürüten Beril Dedeoğlu 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine atanmıştır. Avrupa Birliği, uluslararası politika ve uluslararası güvenlik alanları hakkında çok sayıda araştırma, makale ve kitapları bulunan, Uluslararası İlişkiler Konseyi’nde Yönetim Kurulu bünyesinde uzun seneler hizmet veren Prof. Dr. Beril Dedeoğlu 2019 yılında hayatını kaybetmiştir.

SEÇİLMİŞ YAYINLARI

 • Adım Avrupa Birliği, İstanbul: Çınar Yayınları Güncel, 1996.
 • “Uluslararası Örgütlerin Farklı Sınıflandırılma Biçimleri”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 49, 1998, s. 15-30.
 • Uluslararası Güvenlik ve Strateji, İstanbul: Derin Yayınları, 2003.
 • Dünden Bugüne Avrupa Birliği, İstanbul: Boyut Kitapları, 2003.
 • “Bermuda Triangle: Comparing Official Definitions of Terrorist Activity”, Terrorism and Political Violence, 15 (3), 2003, s. 81-110.
 • Uluslararası İlişkilerde Özel Bir Alan: Bölgesel Bütünleşme, İstanbul: Yeni Yüzyıl Yayınları, 2015.
 • “Yenden Güvenlik Topluluğu: Benzerliklerin Karşılıklı Bağımlılığından Farklılıkların Birlikteliğine”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, 1 (4), 2004, s. 1-21.
 • “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Çalıştayı (16-17 Nisan 2005) Üzerine”, Uluslararası İlişkiler, 2(6), 2005, s. 151-155.
 • “Terörizm ve Terörizmle Mücadelenin Paradoksal Olguları”, Avrasya Dosyası, 12(3), 2006, s. 5-19.
 • Değişen Dünyada Yeni Dengeler, İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, 2008.
 • “Türkiye’de AB Karşıtlığı-Küreselleşme Karşıtlığı İlişkisi”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, 7 (28), 2011, s. 85-109.
 • “Turkey and the West after the Failed Coup: Possible Scenarios”, Insight Turkey, 18(3), 2016, s. 31-42.
Share this content