About

Uluslararası İlişkiler disiplini ve ilgili alanlarda çalışanları biraraya getirerek, çalışmalarını destekleyecek faaliyetlerde bulunmak amacıyla bir grup akademisyen, medya çalışanı ve dışişleri mensubunun Ankara Valiliği’ne yaptıkları başvuru sonucunda kurulan Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Derneği 6.7.2004 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır.

History

Established with the initiative of a group of academics, media workers and bureaucrats to contribute to the development of the International Relations discipline in Turkey, to bring together the employees in related disciplines and to support the studies related to the field, the International Relations Council (UIK) Association became a legal entity on July 6, 2004.

Governance

The members of the Board of Directors and Board of Auditors of the Association, elected at the 8th Ordinary International Relations Council General Assembly, held on April 15, 2023 are as follows:

Share this content