8. Toplantı – 05 Mayıs 2005 ( Beş Deniz Havzasında Türkiye toplantıları )

8. TOPLANTI PROGRAMI: İç Etkenler Açısından Türk Dış Politikası: Ekonomi Tarih: 05 Mayıs 2005 - Perşembe Saat: 14:00-17:00 Yer: A.Ü. SBF - Aziz Köklü Salonu / Ankara
Panel Başkanı :  
  Yard. Doç. Dr. Metin Özuğurlu (Ankara Üniversitesi SBF)
   
Katılımcılar ve Konular :  
  Konuşmacılar "Uluslararası Ekonomik Sistem" Doç. Dr. Ahmet Haşim Köse (AÜ SBF) Türk Dış Politikasının Ekonomi Politiği Yard. Doç Dr. Galip Yalman (ODTÜ) Avrasya ile Ticari İlişkiler Fatih Turhan (Dış Ticaret Müsteşarlığı)