14 Ocak 2017 tarihinde göreve seçilenler:

  • Beril Dedeoğlu (Başkan)

Prof. Dr. | Galatasaray Üniversitesi

  • Cihan Dizdaroğlu (Başkan Yardımcısı)

Dr. | Kadir Has Üniversitesi

  • Ünal Çeviköz (Üye)

(E.) Büyükelçi | Ankara Politikalar Merkezi

 

Yedek Üyeler:

  • Ayça Ergun Özbolat

Prof. Dr. | Orta Doğu Teknik Üniversitesi

  • Şevket Ovalı

Doç. Dr. | Dokuz Eylül Üniversitesi

  • Ramazan Polat